Sou a: Inici / Avís Legal

Avís Legal

L'Ajuntament de Tremp posa a disposició de qualsevol usuari o usuària aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació dels diferents serveis, tràmits i gestions propis d’aquest ens. Tanmateix es proporciona informació general del municipi i nuclis agregats de Tremp.

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de l'Ajuntament de Tremp  o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Ajuntament. Tots els drets estan reservats.:

  • Els logotips, marques, noms comercials, continguts (textos, gràfics, imatges, fotografies, programari, continguts audiovisuals i codis font) són propietat de l'Ajuntament i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.
  • No està permesa la modificació del portal ni dels seus continguts.
  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment a diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
  • L'Ajuntament no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest Ajuntament.

De conformitat a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic s’informa del següent:

Titularitat de la pàgina web

  • Domini: www.ajuntamentdetremp.cat
  • Titular: Ajuntament de Tremp      (Plaça de la Creu, 1 25620 Lleida   -   Telèfon: 973 65 00 05, Fax: 973 65 20 36  - Adreça electrònica: administracio@tremp.cat  C.I.F.: P2529500G
  • Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:  

  • No desnaturalitzar el sentit de la informació. 
  • Citar sempre la font de la informació. 
  • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel•lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel•lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Ajuntament de Tremp en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Ajuntament de Tremp i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. L'Ajuntament de Tremp no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.

Política de protecció de dades

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de Tremp, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: DNI, nom, cognoms, adreça postal o electrònica, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o el servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament per tal de complir amb la finalitat adient en cada cas degudament informada en els formularis de recollida de dades.

L’Ajuntament de Tremp garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o la gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal mitjançant el correu electrònic a administració@tremp.cat o de manera presencial a la Plaça de la Creu, 1 de Tremp (Lleida).

Accions del document