Sou a: Inici / Notícies / Es convoca el Ple per al proper dilluns 3 d'abril

Es convoca el Ple per al proper dilluns 3 d'abril

Sessió: Ordinària    

Lloc: Ajuntament de Tremp.

Data i hora:  03-04-2017,  20.00 hores.

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutòria                                        

I.A) Actes i despatx d’ofici.                                

I.A1-  EXP. 181/2017-AD010. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 06.03.2017.

I.A2- EXP. 166 i 191/2017-AD011. Despatx d’ofici (Actes Junta de Govern Local dels dies 22.02/2017 i 08.03.2017. 

I.B)  Àrea 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Fires i Noves Tecnologies.

I.B1- EXP. 2016/541-PE002. Plantilla orgànica 2017 i modificació de catàleg de llocs de treball.

I.B2- EXP. 2017/217-TI016. Modificació núm. 1 del Pressupost per a 2017.

I.B3- EXP. 2017/106-TI015. Informes Llei d’Estabilitat pressupostària. Pla pressupostari a mig termini 2018-2020.

C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis, Obres i Urbanisme i Recursos Naturals i Municipi.

I.C1- EXP. 2016/397-AD887. Contracte de serveis per a la gestió de les depuradores de Tremp i Vilamitjana 2016. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació del contracte.

I.C2- EXP. 2017/116-TI400. Registre de factures ADF 2017.

I.C3- EXP. 2017/211-AD364. Delegació al Consell Comarcal del Pallars Jussà de la competència de tractament d’aigües residuals en alta.

D) Àrea 3 CULTURA. Cultura, Educació, Comunicació, Esports, Joventut i Festes.

I.D1-EXP. 2015/290-AD016.Mocions 2015-2019. Moció sobre millora del finançament de les Escoles Bressol,  presentada pel grup municipal de Compromís per Tremp (CxT).

I.E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Salut, Igualtat i Cohesió Social, Benestar i Participació Ciutadana.

I.E1- EXP. 2015/290-AD016. Mocions 2015-2019. Moció sobre la participació dels grups polítics en els mitjans de comunicació municipal, presentada pel grup municipal de Compromís per Tremp (CxT)

I.F) Assumptes d’urgència.

II. Control i seguiment de la gestió de l’alcalde , la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

 

II.A) Informes, precs i preguntes.

Accions del document