al contingut a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari

ORDRE DEL DIA:
1.- EXP. X2022000462. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 09.03.2022
2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.- EXP. X2022000061. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
07.02.2022
3.2.- EXP. X2022000314. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
07.03.2022
3.3.- EXP. X2022000516. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
21.03.2022
4.- EXP. X2020000866. ATERMENAMENT FINCA MUNICIPAL A CLARET. ACTA DE
PARTIÓ
5.- EXP. X2021000632. RETIMENT DE l’INFORME RESUM DE CONTROL INTERN
D’INTERVENCIÓ, INFORMES D’OBJECCIONS I RESUM DE LES PRINCIPALS
ANOMALÍES DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS DE L’EXERCICI 2021
6.- EXP. X2021001852. PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2022. DESESTIMACIÓ
DE RECLAMACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
7.- EXP. X2021002281. ORDENANÇA REGULADORA DE LES ACTIVITATS
RAMADERES AL MUNICIPI DE TREMP. APROVACIÓ INICIAL
8.- EXP. X2022000226. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021. DONAR COMPTE
APROVACIÓ
9.- EXP. X2022000578. MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESIDUS A
CATALUNYA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA
REPÚBLICANA I DE JUNTS PER TREMP
10.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES

Equipaments relacionats

Sala de Plens
  • Què Tremp
  • Quan 04/04/2022 de 19:00 a 20:00
  • On Sala de Plens
  • Telèfon de contacte 973650005
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal