al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament

Ple municipal mes d'octubre

Convocada sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament pel dia 3 d’octubre de
2022 a les 19:00 hores a la sala de Plens 


ORDRE DEL DIA:
1.- EXP. X2022001826. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 29.07.2022
2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.- EXP. X2022001356. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
13.06.2022
3.2.- EXP. X2022001527. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
25.07.2022
3.3.- EXP. X2022002076. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
19.09.2022
4.- EXP. X2020000757. CONVENI DE GESTIÓ DE FORESTS DARP 2022.
APROVACIÓ
5.- EXP. X2020000802. CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA
AMB EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 2020- 2023. ADDENDA DE MODIFICACIÓ
6.- EXP. X2021002621. III PLA POLÍTIQUES DE DONES (2022-2026). APROVACIÓ
7.- EXP. X2022000186. PROTECCIÓ CIVIL 2022. RATIFICACIÓ DE L’ACTIVACIÓ
DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) PER INCENDIS EN FASE D’ALERTA
17/07/2022 I RATIFICACIÓ DE LA DESACTIVACIÓ DEL PAM PER INCENDIS
28/07/2022
8.- EXP. X2022000598. EXPEDIENT SANCIONADOR PER FALTA DE LA LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER LA TINENÇA DE GOSSOS PERILLOSOS, AL GOS AMB NÚMERO
DE XIP 941000026508654. RESOLUCIÓ
9.- EXP. X2022000646. SOL·LICITUD COMPATIBILITAT SRB. APROVACIÓ
10.- EXP. X2022001814. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT
2N TRIMESTRE 2022
11.- EXP. X2022002141. MODIFICACIÓ NÚMERO 11 DEL PRESSUPOST 2022.
APROVACIÓ INICIAL

12.- EXP. X2022002192. MODIFICACIÓ NÚMERO 12 DEL PRESSUPOST 2022.
APROVACIÓ INICIAL
13.- EXP. X2022002145. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.14 TAXA REGULADORA
DELS DRETS D’EXÀMENS
14.- EXP. 2022002158. MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD
SOCIAL PER L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ PRESENTADA PELS GRUPS
MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA I JUNTS PER TREMP
15.- EXP. X2022002190. MOCIÓ PER LA CESSIÓ DELS ACTIUS IMMOBLES DE LA
SAREB, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS PER TREMP
16.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES

Sala de Plens
  • Quan 03/10/2022 de 19:00 a 20:00
  • On Sala de Plens
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal