al contingut a la navegació Informació de contacte

Cobrança de l'IAE de l’any 2022

Cobrança de l’impost sobre activitats econòmiques de l’any 2022 de l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria

DIJOUS 07 JULIOL 2022

L'IAE sotmet a gravamen el desenvolupament d'activitats econòmiques, això és l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i/o recursos humans amb la finalitat d'intervenir en la producció i distribució de béns i serveis.

Període  per efectuar l’ingrés: del 15 de setembre de 2022 al 21 de novembre de 2022.

Lloc de pagament:

  • Quotes Nacionals: Per mitjà d’entitats col·laboradores (Bancs, Caixes...)
  •  Quotes provincials: Per mitjà d’entitats col·laboradores (Bancs, Caixes...)

Així mateix, el pagament de les quotes nacionals i provincials es podran fer a través de l’adreça d’internet: https://sede.agenciatributaria.gob.es , dins l’opció: “Sede electrónica. Trámites destacados, pagar aplazar y consultar deudas”.

Per efectuar el pagament a través d’internet serà necessari disposar de signatura electrònica, reconeguda per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

 

Vençut el termini d’ingrés voluntari, sense haver liquidat el deute, començarà l’inici del període executiu amb els interessos i recàrrecs que es meritin d’acord amb els articles 26 i 28 de la Llei General Tributària.