al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocat Ple extraordinari

El proper dimecres 10 de març, a les 19h. Consulteu els punts de l'ordre del dia al cos de la notícia.

DILLUNS 08 MARÇ 2021

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Extraordinària

Lloc: Ajuntament de TREMP

Data i hora: 10/03/2021, 19.00 hores

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. X2021000184. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 01.02.2021


2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A RATIFICAR:
2.1.- RATIFICAR DECRET 2021DECR000133 - EXP. X2021000019. RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU PRESENTAT PER SOREA CONTRA CONGIAC
(RCA 382/2020-A). COMPAREIXENÇA AL RECURS


3.- EXP. X2021000261. RENÚNCIA DE LA REGIDORA LAURA SORIANO
AUBARELL. PRESA DE CONEIXEMENT PEL PLE


4.- EXP. 2019002597. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA SOLUCIÓ DE
SOFTWARE DE GESTIÓ D'EXPEDIENTS. PROCEDIMENT OBERT. ADJUDICACIÓ
DE LA LICITACIÓ


5.- EXP. X2020000178. PROTECCIÓ CIVIL 2020. RATIFICACIÓ ACTIVACIÓ PLA
ACTUACIÓ MUNICIPAL PER MALALTIES EMERGENTS EN FASE D'EMERGÈNCIA
01/12/2020 I RATIFICACIÓ DESACTIVACIÓ PAM PER MALALTIES EMERGENTS
24/12/2020


6.- EXP. X2021000024. PROTECCIÓ CIVIL 2021. RATIFICACIÓ ACTIVACIÓ PLA
ACTUACIÓ MUNICIPAL PER NEVADA EN FASE D'ALERTA 09/01/2021 I
RATIFICACIÓ DESACTIVACIÓ PAM PER NEVADA 18/01/2021


7.- EXP. X2021000192. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL. PMP. I INFORME MOROSITAT 4T
TRIMESTRE 2020


8.- EXP. X2021000287. MANIFEST DEL MÓN LOCAL DEL PIRINEU I ARAN.
ADHESIÓ


9.- EXP. X2021000402. MOCIÓ DE SUPORT A L'AMNISTIA PRESENTADA PEL GM
ERC I GM JXT

10.- EXP. X2021000403. MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL PRESENTADA PEL
GM D'ERC I GM DE JXT


11.- EXP. X2021000404. MOCIÓ DE SUPORT ALS CONSELLS ESPORTIUS
DAVANT LA DISCRIMINACIÓ DE LES MESURES PRESES PEL PROCICAT
PRESENTADA PEL GM D'ERC I GM DE JXT


12.- EXP. X2021000417. MOCIÓ DE SUPORT AL DIA 8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES PRESENTADA PEL GM DE
COMPROMÍS PER TREMP


13.- EXP. X2021000418. MOCIÓ DE SUPORT ALS MOSSOS D'ESQUADRA I EN
DEFENSA DE LA PRESERVACIÓ DE L'ORDRE PÚBLIC PRESENTADA PEL GM
COMPROMÍS PER TREMP


S'habilitarà el vestíbul contigu a la sala de Plens per a facilitar una major
assistència presencial de públic, que haurà de respectar la distància mínima establerta
entre persones i portar mascareta. La sessió també es podrà visionar en directe a través de la plataforma Youtube del canal de l’Ajuntament de Tremp i per radio Tremp.