al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria Ple Extraordinari

Dijous 23 de juny a les 8h a la Sala de Plens de l'Ajuntament

DIMECRES 22 JUNY 2022

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Extraordinària

Lloc: Ajuntament de TREMP

Data i hora: 23/06/2022 a les 8h

ORDRE DEL DIA:

1.-EXP. X2021000699. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM PER REGULACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN SÒL NO URBANITZABLE. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

2.-EXP. X2022000312. ADHESIÓ AL PLA COMARCAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE I LGBTI. 2021-2024