al contingut a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple de 3 d'agost de 2020

Ha estat un Ple centrat sobretot en aprovar les modificacions del pressupost necessàries per poder fer front a la nova realitat després de la Covid-19

DIMARTS 04 AGOST 2020

Aquest dilluns ha tingut lloc una sessió extraordinària del Ple donat que degut a la pandèmia Covid-19 aquest any 2020 només s’havia realitzat una sessió. Per tal de garantir la seguretat i la protecció dels ciutadans, el Ple es podia seguir telemàticament a través del canal Youtube de l’Ajuntament de Tremp. Tot i això, aquells trempolins que han volgut veure’l presencialment també ho han pogut fer, respectant les mesures de seguretat, distància i mascareta.

Una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior i fets els despatxos d’ofici de les Juntes de Govern ha començat amb quatre expedients de l’àrea d’administració. Destaquem l’aprovació de les modificacions del pressupost municipal necessàries per poder aplicar el crèdit extraordinari per al superàvit de 2019 a la política social enfront de la Covid-19, amb els vots favorables de JxT i ERC i en contra de CxT.

En el decurs de la sessió s’han aprovat per unanimitat els canvis en les ordenances fiscals per poder adaptar-les a la nova realitat. Aquests canvis afecten als preus relatius a la utilització dels serveis de la regidoria d’esports i al preu públic per a la utilització  de serveis i espais públics.

En el capítol de mocions, aquest mes han entrat a debat 4 propostes, totes aprovades per unanimitat menys una. Les dues primeres, han entrat a proposta del grup municipal CxT, han estat una de suport  a favor de realitzar a Tremp les  proves d’accés a la universitat i una altra relativa a destinar l'IVA de la construcció de La Lira a l'acabament de les obres de l'Escola Municipal de Música. Aquesta segona moció no ha tingut els suficients vots favorables ja que ERC i JxT hi han votat en contra, després de que l’Alcaldessa demanés deixar-la sobre la taula donat que es tracta d’una sentència que encara es pot recórrer, que no es coneix en quin moment es farà efectiu l’ingrés ni si aquest anirà condicionat d’alguna manera al moment de destinar-lo a una qüestió determinada.

Les altres dues mocions, presentades pels grups que formen l’equip de govern (ERC i JxT), han estat aprovades per unanimitat i han tractat sobre el posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7, i sobre el rebuig a la sentència que limita l'exposició de banderes.

Totes les persones que no hagin pogut seguir el ple en directe, el podran visionar al canal Youtube de l’Ajuntament de Tremp.