al contingut a la navegació Informació de contacte

Dret a vot de les persones estrangeres i les de la UE a les eleccions municipals 2023

Les persones estrangeres s’han de donar d’alta al cens electoral per participar a les eleccions municipals 2023

DILLUNS 19 DESEMBRE 2022

El proper 28 de maig de 2023 se celebraran les eleccions municipals. Moltes persones estrangeres també poden exercir el dret a vot a les eleccions municipals. Ho podran fer aquelles que tenen nacionalitat comunitària i les persones residents de diversos països amb els quals l’Estat espanyol ha signat tractats de reciprocitat; Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago.

És necessari manifestar la voluntat de participar fent el tràmit corresponent al web de l’Institut Nacional d’Estadística o a l’Ajuntament, hi ha temps fins al 15 de gener (fins al 30 les persones de la UE) per registrar-se al cens electoral i cal complir amb aquestes condicions:

  • Ser major de divuit anys el dia de la votació i no estar privat del dret de sufragi actiu.
  • Estar inscrit al Padró municipal d'habitants del municipi on es vol votar.
  • Tenir l'autorització de residència a Espanya.
  • Haver residit legalment a Espanya el temps exigit a l'Acord (tres anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega, tres anys en el moment de la sol·licitud per a nacionals del Regne Unit i cinc anys en el moment de la sol·licitud per a la resta dels països).

Per correu postal

L’Oficina del Cens Electoral ha enviat una carta a la ciutadania europea que no ha manifestat el dret a vot i a les persones provinents dels països amb acord de reciprocitat. Si l’heu rebut, heu d'emplenar la declaració formal que conté, signar-la i remetre-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent per correu postal (no necessita segell).

Per Internet

accedint a la Seu Electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística mitjançant Cl@ve.

A l'Ajuntament

Es pot presentar la sol·licitud personalment a l'Ajuntament. Demana cita prèvia al 973650005 o al web: https://citaprevia.ubintia.com/tremp/#nbb