al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament prepara el dispositiu de mesures de seguretat per a les eleccions al Parlament del 14 de febrer

Es recomana el vot per correu per reduir la presència de votants als col·legis electorals el dia de les eleccions.

DIMARTS 02 FEBRER 2021

L’Ajuntament de Tremp, seguint el protocol marcat per la Generalitat de Catalunya,  té ja definit el dispositiu de mesures de seguretat per garantir que el 14 de febrer, data de les eleccions al Parlament de Catalunya, tant les persones que formin part de les meses electorals com les que hi vagin a votar tinguin les màximes garanties sanitàries.

L'operatiu que s'organitza cada vegada que hi ha eleccions s’ha adequat a la situació sanitària actual. En aquestes eleccions Tremp comptarà amb una ubicació electoral diferent, atenent raons com ara l’aforament, amplitud d’espais, accessos o ventilació. Així doncs, les meses electorals s’emplaçaran al Pavelló del Casal. Enguany, per garantir totes les mesures sanitàries, hi haurà una mesa electoral més que l’any passat (concretament el 1r 2a que afecta el barri del casc antic, la residència Fiella i l'Hospital) . Properament farem públics els plànols amb els circuits a seguir i per a poder identificar la mesa que cal votar.

Per tenir cura que es mantenen totes les mesures de seguretat durant els comicis, l’Ajuntament destinarà personal municipal per vetllar el compliment de les mateixes i assegurar una neteja dels espais freqüent.

RECOMANACIONS:

VOT PER CORREU

Es recomana el vot per correu per reduir la presència de votants als col·legis electorals el dia de les eleccions. El procediment és molt senzill: 

La sol·licitud de vot per correu es pot fer:

 • Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es
 • Presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de Correus. 

 Si decidiu fer-ho telemàticament:

 • Aneu al web de Correus i sol·liciteu el vot per correu amb qualsevol certificat digital reconegut (l’Ajuntament de Tremp expedeix amb cita prèvia l’idCAT certificat). Cal que especifiqueu el domicili on voleu rebre la documentació electoral.
 • En el web de Correus podeu consultar l'estat de la vostra sol·licitud
 • Un empleat de Correus anirà al domicili que heu indicat a la sol·licitud amb la documentació electoral que inclou una papereta de totes les candidatures dels partits polítics que es presenten a les eleccions.
 • L’empleat de Correus verificarà la vostra identitat amb un document oficial i original: DNI, passaport o carnet de conduir.
 • En el mateix moment, podreu lliurar a l'empleat de Correus el sobre electoral segellat (garantint el secret del vot) amb la papereta amb la vostra opció.
 • Rebreu un justificant que acredita que heu dipositat el vot.

Es pot demanar fins el 5 de febrer, a les 14h.

VOT PRESENCIAL

Si decideixes anar a votar presencialment es recomana portar el sobre amb la papereta preparada ja de casa. Segueix en tot moment les indicacions del personal municipal i pren totes les mesures d’autoprotecció.

Es recomana a la ciutadania seguir les franges horàries establertes per anar a votar segons la situació sanitària:

 • Col·lectius de risc: de 9 h a 12 h
 • Votants no de risc: de les 12 h a 19 h
 • Col·lectius en quarantena (positius, contactes estrets i possibles positius): de 19 a 20 h

Vot de les persones contagiades

Es recomana que les persones positives en virus de la COVID, en la mesura que els sigui possible, votin per correu. En qualsevol cas, al protocol actual de la Generalitat, s’han establert la franja horària de 19 a 20 h  per a col·lectius en quarantena (positius, contactes estrets i possibles positius).

 Les persones contagiades, contactes estrets i sospitosos hauran de dur un certificat de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 o document equivalent vigent amb la finalitat única de trencar el confinament obligatori per exercir el seu dret a vot. L’autoritat competent els podrà demanar la seva presentació. Es recomana dur el vot preparat de casa per votar en aquest torn a fi i efecte de minimitzar el temps.