al contingut a la navegació Informació de contacte

Ple del 4 de novembre de 2020. Crònica

S’ha aprovat per unanimitat la signatura d’un conveni de cessió d’un habitatge amb l’Hospital Comarcal del Pallars, per facilitar l’estada del personal sanitari

DIVENDRES 06 NOVEMBRE 2020

Avui dimecres ha tingut lloc una sessió extraordinària del Ple amb l’assistència de tots els membres de la corporació per tractar diversos assumptes que no admeten demora fins a la propera sessió ordinària prevista pel 7 de desembre. Per tal de garantir la seguretat i la protecció dels ciutadans, el Ple s’ha pogut seguir telemàticament a través del canal Youtube de l’Ajuntament de Tremp. Tot i això, aquells trempolins i trempolines que han volgut veure’l presencialment també ho han pogut fer, respectant les mesures de seguretat, distància i mascareta.

Una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior, sense comentaris, l’Alcaldessa ha donat compte d’informes relatius a la regidoria d’Hisenda i s’han aprovat dues modificacions del pressupost municipal, amb els vots favorables de JxT i ERC i l’abstenció de CxT .

En el segon bloc d’expedients, relatiu a l’Àrea de Desenvolupament, s’ha acordat per unanimitat deixar sobre la taula el punt referent a la incoació de  l’expedient de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), amb l’objectiu de regular l’establiment de plantes fotovoltaiques, a l’espera de rebre els informes de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya  implicats.

També en aquest bloc, s’ha aprovat per unanimitat la renovació d’un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per la delegació de la competència sancionadora en matèria de trànsit en vies urbanes, que entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una vigència de quatre anys.

Per últim s’ha aprovat i també per unanimitat, la signatura d’un conveni de col·laboració amb Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) per la cessió d’un habitatge destinat a allotjar personal de l’Hospital Comarcal del Pallars, sobretot en aquest temps d’afectació de la pandèmia covid-19 en què es fa necessari incrementar el nombre de sanitaris.