al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió extraordinària del Ple

Divendres 18 de novembre a les 8h a la sala de Plens

DIMECRES 16 NOVEMBRE 2022

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Extraordinària

Lloc: Ajuntament de TREMP

Data i hora: 18/11/2022 a les 8h

ORDRE DEL DIA:

1.- EXP. X2022002204. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 03.10.2022

2.- EXP. X2019002274. ASSOCIACIÓ GEOPARC CONCA DE TREMP-MONTSEC, ASSOCIACIÓ GEOPARC ORÍGENS. MODIFICACIÓ ESTATUTS

3.- EXP. X2021002639. RETRIBUCIONS 2022. INCREMENT ADDICIONAL DE L’1,5% DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TREMP PERA L’ANY 2022

4.- EXP. X2022000186 PROTECCIÓ CIVIL 2022. RATIFICACIÓ DE L’ACTIVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) PER INCENDIS EN FASE D’ALERTA 16/06/2022 I RATIFICACIÓ DE LA DESACTIVACIÓ DEL PAM PER INCENDIS 22/06/2022

5.- EXP. X2022000597. EXPEDIENT SANCIONADOR PER MANCA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA TINENÇA DE GOSSOS PERILLOSOS, AL GOS AMB NÚMERO DE XIP 977200009450640. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR

6.- EXP. X2022002511. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT 3R TRIMESTRE 2022