al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Tremp

El 27 de desembre a les 17:00h tindrà lloc la sessió del Ple a l'Ajuntament

DIJOUS 23 DESEMBRE 2021

El proper divendres 27 de desembre de 2021 a les 17h tindrà lloc a la Sala de Plens, una sessió del Ple de l'Ajuntament de Tremp amb el següent ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 05.11.2021 (EXP. X2021002162)
2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE:
3.1.- EXP. X2021002189. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 08.11.2021
3.2.- EXP. X2021002330. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13.12.2021
4.- EXP. X2021000825. CONVENI DE GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 2021/2022. APROVACIÓ
5.- EXP. X2021001631. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT 3R TRIMESTRE 2021
6.- EXP. X2021002413. ASSOCIACIÓ LA CABANERA: DEL PIRINEU A LA PLANA. CREACIÓ
7.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES