al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Tremp

El 7 de febrer a les 19:00h tindrà lloc la sessió del Ple a l'Ajuntament

DIVENDRES 04 FEBRER 2022

El proper divendres 7 de febrer de 2022 a les 19h tindrà lloc a la Sala de Plens, una sessió del Ple de l'Ajuntament de Tremp amb el següent ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 27.12.2021 
2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE
3.- ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A DONAR COMPTE. ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 03.01.2022
4.- CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC). MODIFICACIÓ I TEXT REFÓS DELS ESTATUTS. APROVACIÓ INICIAL
5.- CONVENI DE GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 2021/2022. APROVACIÓ
6.- CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL I GRATUÏT D'UN HABITATGE PER EMERGÈNCIA SOCIAL AL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ. RATIFICACIÓ
7.- PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2022. APROVACIÓ INICIAL
8.- PLANTILLA ORGÀNICA I MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2022. APROVACIÓ PLANTILLA ORGÀNICA 2022
9.- RETRIBUCIONS 2022. INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TREMP PER A L’ANY 2022
10.- MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL 25% DEL TSJC I DE SUPORT I ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA.CAT
11.- MOCIÓ PER ACLARIR LA VERITAT SOBRE ELS ATEMPTATS DE BARCELONA I CAMBRILS DEL 17 D’AGOST
12.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES