al contingut a la navegació Informació de contacte

Tremp aplica mesures per millorar l’eficiència de l’ús de l’aigua

La instal·lació de comptadors electrònics, la reparació de fuites i l’aprovació inicial d’una ordenança municipal per regular els usos situen la gestió de l’aigua com una de les prioritats del Consistori

DILLUNS 19 FEBRER 2024

L’Ajuntament de Tremp fa mesos que treballa per portar a la pràctica una sèrie de mesures que contribueixin a estalviar i millorar la gestió de l’aigua.

En aquesta línia, s’han  reparat una vintena de fuites d’aigua que s’havien detectat a finals d’any a la xarxa d’abastament. Així mateix, Aigües de Tremp ha dut a terme la substitució dels comptadors mecànics per d’altres de digitals que permeten una gestió més eficient, així com monitoritzar qualsevol incidència amb el sistema de telemesura.

A més a més, l’Ajuntament ha aprovat una ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i els seus usos en situació de sequera, que permetrà aplicar les mesures d’estalvi d’aigua en cas que sigui necessari.