al contingut a la navegació Informació de contacte

Comissions informatives

Comissió Informativa General 

És la comissió que assumeix també les atribucions de Comissió Especial de Comptes s'integren pels membres de tots els grups municipals representants a l’Ajuntament.

Cada grup tindrà dret a un representant en cada comissió que tindrà un nombre de vots equivalent al de regidors/es adscrits/es al grup, ja que s’estableix el sistema de vot ponderat en la votació.
Els representants dels Grups Municipals a cada comissió seran el total dels membres que integren cada grup, sinó hi assisteixen la totalitat dels membres del grup els seus membres presents tindran un nombre de vots equivalent al del nombre de regidors/es que tingui adscrits/es, doncs s’estableix en la votació el sistema de vot ponderat.

Accés a la constitució de la comissió informativa