al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenances i reglaments

Les ordenances són les disposicions que regulen el funcionament i la gestió del municipi.

Al portal de transparència es poden consultar  les ordenances i reglaments i  també en aquesta secció:

Regidoria de Tresoreria i Intervenció

Regidoria d'Administració

Regidoria de Participació Ciutanana

Regidoria de Manteniment, Movilitat i Via Pública

Regidoria de Medi Ambient

Regidoria d'Obres i Serveis

  • Comunicació prèvia i llicències d'obres:

             1.- Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en edificació i l'ús del sol i del subsol.

             2.- Condicions generals i particulars de les comunicacions i de les llicències urbanístiques.

Regidoria de Promoció econòmica

Regidoria d'Educació

Regidoria de Cultura

Regidoria de Comunicació

Regidoria de Benestar i Salut

Regidoria de Seguretat Ciutadana

Regidoria d'esports