al contingut a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern i actes

La Junta de Govern Local està formada per l’alcaldessa i un nombre de membres que no pot excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de l’Ajuntament. La seva funció és la d'assistir a l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions. També li correspon l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcaldessa o el Ple municipal. Les reunions de la Junta de Govern Local se celebren a les dependències de l'Ajuntament de Tremp una vegada cada quinze dies. Les sessions no són públiques.

15 de gener: Convocatòria - Acta

5 de febrer: Convocatòria - Acta

19 de febrer: Convocatòria - Acta

3 de juny: Convocatòria - Acta

17 de juny: Convocatòria - Acta

15 de juliol: Convocatòria - Acta

16 de setembre: Convocatòria - Acta

7 d'octubre: Convocatòria - Acta

21 d'octubre: Convocatòria - Acta

4 de novembre: Convocatòria - Acta

18 de novembre: Convocatòria - Acta

16 de desembre: Convocatòria - Acta