al contingut a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està formada per l’alcaldessa i un nombre de membres que no pot excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de l’Ajuntament. La seva funció és la d'assistir a l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions. També li correspon l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcaldessa o el Ple municipal. Les reunions de la Junta de Govern Local se celebren a les dependències de l'Ajuntament de Tremp una vegada cada quinze dies. Les sessions no són públiques.

Consulta les competències i composició  de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Tremp:

El Decret núm. 2021DECR001072, de 07-10-2021, modifica el règim de les sessions de la Junta de Govern Local i es resol:

  • Règim de les sessions: Es reunirà amb caràcter ordinari cada primer i tercer dilluns hàbil del mes a les 8.00 hores del matí, a excepció del període comprés entre els dies 1 d’agost i 15 de setembre de cada any, i amb caràcter extraordinari en tots aquells supòsits que preveu la legislació vigent.
  • Composició: presidida per la titular de l’Alcaldia, Maria Pilar Cases i Lopetegui i estarà formada per quatre regidors/es 
    1r. Tinent d’alcalde: Josep Ma Puigarnau Peró, responsable de l’Àrea d’Administració (Àrea 1).
    2n. Tinent d’alcalde: Antoni Flores i Ardiaca, responsable de l’Àrea de Desenvolupament (Àrea 2).
    3r. Tinent d’alcalde: Francesc Castells i Garcia, responsable de l’Àrea de Serveis Personals (Àrea 4).
    4t. Tinent d’alcalde: Leonardo Melgarejo i Giraldo, responsable de ble de l’Àrea de Cultura (Àrea 3).

15 de gener: Convocatòria - Acta

5 de febrer: Convocatòria - Acta

19 de febrer: Convocatòria - Acta

3 de juny: Convocatòria - Acta

17 de juny: Convocatòria - Acta

15 de juliol: Convocatòria - Acta

16 de setembre: Convocatòria - Acta

7 d'octubre: Convocatòria - Acta

21 d'octubre: Convocatòria - Acta

4 de novembre: Convocatòria - Acta

18 de novembre: Convocatòria - Acta

16 de desembre: Convocatòria - Acta

Document Actions