al contingut a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local

Els òrgans de govern de l'Ajuntament de Tremp són l'Alcaldessa, el Ple de la Corporació i la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local està formada per l’alcaldessa i un nombre de membres que no pot excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de l’Ajuntament. La seva funció és la d'assistir a l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions. També li correspon l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcaldessa o el Ple municipal. Les reunions de la Junta de Govern Local se celebren a les dependències de l'Ajuntament de Tremp una vegada cada quinze dies. Les sessions no són públiques.

Les competències de la Junta de Govern Local

Actes de les sessions JGL:

2020:

2019

2018

Document Actions