al contingut a la navegació Informació de contacte

Benestar

Regidora: Rosa Melines Rius

Àrea 4 SERVEIS PERSONALS: Correspon al 3r tinent d’alcalde, Francesc CASTELLS I GARCIA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

 • Targetes d’aparcament per a persones amb disminució
 • Servei de teleassistència domiciliaria
 • Relacions amb les diferents associacions i entitats d’abast  sanitari: Creu Roja, Parròquia, Càritas, Casal d’Avis, Fundació Fiella, i altres
 • Drogodependències
 • Tercera Edat
 • Supressió de barreres arquitectòniques. Això no obstant, l’execució correspondrà a la Regidoria d’Obres
 • Altres afers relacionats

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

 • Declaració la ciutat i les persones amb disminució. Exp. 319/95. Adef. 29/18/95
 • Conveni amb la Fundació Privada per a la Qualitat de Vida i l’Envelliment. Exp. 302/97
 • Conveni marc amb la Creu Roja. 357/96
 • Conveni per la utilització d’un espai al Tarraquet amb la Fundació Gresol Projecte Exp. 390/2014-AD805.

Document Actions