al contingut a la navegació Informació de contacte

Manteniment i Via Pública

Regidor: Joaquim MAJORAL BIGORRIA

Àrea 2 OBRES I SERVEIS: Correspon al 1r tinent d'acaldia, Jaume CATALAN GARCIA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

MANTENIMENT:

 • Obres de conservació i manteniment de la via pública, dels serveis públics d’aigua, llum, gas, clavegueram i altres no atribuïts a un altre regidor.
 • Control i supervisió de les obres municipals de conservació.
 • Manteniment i conservació dels immobles i infraestructures municipals i del
  mobiliari urbà.
 • Neteja viària. En coordinació amb la Regidoria d’Obres i Urbanisme i la Regidoria de Serveis.
 • Col·laborar en les tasques d’organització del personal propi d’aquesta àrea (obres, serveis, neteja, jardineria). En coordinació amb la Regidoria d’Obres i Urbanisme i la Regidoria de Serveis.
 • Parc mòbil de vehicles i maquinària

VIA PÚBLICA

 • Vies de comunicació i senyalització urbana
 • Ordenació del trànsit i aparcaments públics
 • Circulació vial
 • Serveis de taxi i Transport públic de viatgers
 • Mercat setmanal. En col·laboració amb la Regidoria de Promoció Local.
 • Ocupació de la via pública amb la col·locació de taules, cadires, quioscs i
  establiments de venda de caràcter provisional, així com en matèria de concessió de guals, instal·lació de cartells i rètols, col·locació de marquesines, i de veles.