al contingut a la navegació Informació de contacte

Manteniment, Mobilitat i Via Pública

Regidor: Antoni Flores Ardiaca

Àrea 2 DESENVOLUPAMENT: Correspon al 2n tinent d’alcalde, Antoni FLORES I ARDIACA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

MANTENIMENT

 • Obres de conservació i manteniment de la via pública, dels serveis públics d’aigua, llum, gas, clavegueram i altres no atribuïts a un altre regidor.
 • Control i supervisió de les obres municipals de conservació (inclou execució obres de supressió barreres arquitectòniques).
 • Manteniment i conservació dels immobles i infraestructures  municipals i del mobiliari urbà.
 • Neteja viària. En coordinació amb la Regidoria d’Obres i Urbanisme i la Regidoria de Serveis.
 • Col·laborar en les tasques d’organització del personal propi d’aquesta àrea (obres, serveis, neteja, jardineria). En coordinació amb la Regidoria d’Obres i Urbanisme i la Regidoria de Serveis.
 • Parc mòbil de vehicles i maquinària

 

MOBILITAT I VIA PÚBLICA

 • Vies de comunicació i senyalització urbana
 • Ordenació del trànsit i aparcaments públics
 • Plans de mobilitat
 • Circulació vial
 • Serveis de taxi i Transport públic de viatgers
 • Mercat setmanal. En col·laboració amb la Regidoria de Promoció Local.
 • Ocupació de la via pública amb la col·locació de taules, cadires, quioscs i establiments de venda de caràcter provisional, així com en matèria de concessió de guals, instal·lació de cartells i rètols, col·locació de marquesines, de veles, aparcaments de minusvàlids i col·locació de pivots.

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’ajuntament:

 • Conveni per la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària, amb el Servei Català de Trànsit. Exp. 301/2010-AD157

 

Document Actions