al contingut a la navegació Informació de contacte

Mobilitat

Regidora: Oriol RUIZ CORONA

Àrea 2 OBRES I SERVEIS: Correspon al 1r. tinent d’alcaldia, Jaume CATALAN GARCIA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:
 Plans de mobilitat
 Aparcaments de minusvàlids i col·locació de pivots.
 Supervisió de les obres municipals de supressió barreres arquitectòniques.
 Supervisió de les tasques de neteja viària, conservació i manteniment d’immobles
en col·laboració amb la Regidoria de Serveis i la regidoria de Manteniment i Via
pública.