al contingut a la navegació Informació de contacte

Obres i serveis

Regidor: Jaume CATALAN GARCIA

Àrea 2 OBRES I SERVEIS: Correspon al 1r tinent d’alcaldia, Jaume CATALAN GARCIA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

OBRES

 • Control i supervisió de les obres municipals, excepte les de manteniment.
 • Seguiment i participació en la construcció i gestió dels serveis comarcals del RSU, planta de compostatge i deixalleria, en coordinació amb la Regidoria de Serveis.
 • Coordinar l’organització del personal propi d’aquest àrea (obres, serveis, neteja, jardineria, juntament amb el regidor de Serveis)
 • Manteniment de parcs i jardins

URBANISME

 • Formulació, tramitació i execució de plans i altres instruments d’ordenació i gestió urbanística (d’aquesta matèria l’alcaldessa es reserva el planejament i la gestió)
 • Intervenció administrativa en el règim del sòl
 • Disciplina urbanística: llicència, ordres d’execució, ruïnes, infraccions urbanístiques entre altres
 • Llicències urbanístiques: tramitació de les llicències urbanístiques
 • Coordinar la tramitació d’obertura d’establiments: llicències ambientals i les activitats sotmeses al règim de comunicació, controls periòdics i revisions de les llicències atorgades, amb el suport de les Regidories de Seguretat Ciutadana i de Recursos Naturals.
 • Coordinació dels tràmits de les autoritzacions ambientals en col·laboració amb la Regidoria de Recursos Naturals.

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

 • Conveni amb Departament d’economia, finances i planificació per validar el certificat d’inscripció que emet el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya a les licitacions municipals. Exp. 452/99-82
 • Conveni amb la Direcció General de Qualitat de l’Edificació per l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges (Pla de Barris). Exp. 273/2005-AD610. En col·laboració amb la regidoria de Promoció Local pel que fa a les obres d’àmbit municipal
 • Conveni per la promoció de l’accessibilitat a les comunitats de vivendes Valldeflors. Exp. 374/2009-AD707, en col·laboració amb la Regidoria de Promoció Local