al contingut a la navegació Informació de contacte

Recursos Naturals i municipi

Regidor: Jaume CATALAN GARCIA

Àrea 2 OBRES I SERVEIS: Correspon al 1r tinent d’alcaldia, Jaume CATALAN GARCIA , i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

RECURSOS NATURALS

 • Educació ambiental
 • Agenda 21 local
 • Gestió de recursos naturals
 • Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia...)
 • Administració, gestió i aprofitament dels recursos forestals, cinegètics i pesquers
 • Agricultura i desenvolupament rural
 • Depuració d’aigües residuals (excepte les encarregades a la Regidoria de Serveis)
 • Control atmosfèric
 • Gestió, direcció i control del medi ambient
 • Càmeres paisatgístiques destinades al control de la fauna
 • Participació en d’expedients de llicències ambientals i autoritzacions ambientals
 • Definició de criteris i polítiques relacionades amb l’àmbit de les plantacions i de la conservació de parcs i jardins.
 • Col·laborar amb la Regidoria de Serveis en expedients sancionadors en matèria de residus industrials, excloent les deixalles i els residus sòlids urbans.
 • Acords de custòdia. En col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni.
 • Política mediambiental i altres activitats relacionades no delegades a favor d’un altre regidor

MUNICIPI

 • Plans de desenvolupament del territori. En col·laboració amb altres regidories
 • Problemàtica general del municipi i de forma especial les relacions amb els nuclis de població dels extingits municipis incorporats a TREMP
 • Altres afers relacionats
 • Coordinació de la prestació de serveis als nuclis agregats de Tremp, amb altres regidories, especialment la de Serveis

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

 • Conveni amb la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya per a l’elaboració d’un pla de gestió d’un espai natural a les serres de Gurp, el Castellet, Sant Gervàs i la Vall alta de Serradell. Exp. 285/99.
 • Adhesió a la Carta de les ciutats i les viles d’Europa cap a la sostenibilitat (Carta d’Aarlborg). Exp. 356/98
 • Conveni amb el Laboratori d’Anàlisis i Fertilitat de Sòls. Exp. 488/97-126
 • Conveni amb Departament Agricultura Ramaderia i Pesca per redactar el programa anual de millores per la conservació i el manteniment de boscos d’utilitat pública propietat de l’Ajuntament de TREMP i execució de les mateixes.  136/99-185
 • Conveni amb el PAS, Amics del Camí- Serveis de Participació i Sostenibilitat, per a la recuperació de camins. Exp. 386/06-RN205.
 • Acord de custòdia amb l’associació Lo Trencalòs, per a la creació d’un punt d’alimentació suplementària. Exp. 354/2007-AD869.
 • Conveni amb la Societat Espanyola d’Ornitologia per la conservació de l’ornitofauna i els seus habitats. Exp. 299/2005
 • Col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana per la preservació del Cranc. Exp. 174/2010-RN014
 • Acord de custòdia de finques per la gestió de l’espai fluvial de la Noguera Pallaresa, amb l’Estació Biològica del Pallars Jussà (EBPJ). Exp. 388/2009-AD212 en col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni i l’EMD de Vilamitjana.
 • Acord de cessió d’una finca d’ENDESA, al canal de Gavet pel programa del Cranc. Exp. 298/2010-AD868. En col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni
 • Acord de custòdia del Casal dels Voltors i finques de la Terreta, per l’estudi i divulgació del patrimoni de la zona, amb l’Estació Biològica del Pallars Jussà (EBPJ). Exp. 388/2009-AD212.
 • Conveni de cooperació amb Forestal Catalana S.A. pel qual passa a ser mitjà propi per la gestió forestal. I les encomanes de gestió que sorgeixin, com ara la protecció, i conservació del cranc. Exp. 155/2014-RN203.
 • Acord marc de custodia a la zona de Gurp i Sant Adrià amb l’empresa TORRES. Exp. 296/2011-RN203