al contingut a la navegació Informació de contacte

Règim Intern

Regidora: Maria Pilar Cases Lopetegui

Àrea 1 Administració: Correspon al 1r. tinent d’alcalde, Josep Maria PUIGARNAU PERÓ, i s’hi adscriu aquesta regidoria

Encàrrecs específics que s'efectuen:

 • Gestió i planificació dels recursos humans
 • Personal funcionari i personal laboral
 • Selecció de personal
 • Plantilla i catàleg de llocs de treball
 • Retribucions
 • Formació
 • Relacions laborals
 • Vacances
 • Organització administrativa
 • Coordinació dels procediments administratius amb la regidoria de Noves Tecnologies
 • Padró Municipal d'Habitants
 • Registre d'Unions Estables de Parella
 • Tramitació del DNI
 • Altres afers relacionats

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament, amb el suport de la Regidoria de Tecnologia i Societat de la Informació en la majoria dels casos:

 • Conveni per a la implantació d’un sistema intercomunicat de registres de les administracions públiques a Catalunya. Exp.17/2007
 • Conveni per la realització de tràmits telemàtics amb el certificat digital, e-tram, amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Exp. 348/06-AD569. En col·laboració amb la Regidoria de Tecnologia i Societat de la Informació.
 • Conveni per a la prestació del servei de notificació electrònica “e-NOTUM”, amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Exp. 282/2011-AD189.
 • Conveni per a la prestació dels serveis de preservació de documents electrònics “i-ARXIU”, amb l’Agència Catalana de Certificació (CATcert). Exp. 283/2011-AD169.
 • Conveni marc d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques (via oberta), amb el Departament de Governació i Administracions Públiques, Localret, Ajuntament de Barcelona. Exp. 305/2009-AD169.
 • Plans d’ocupació, convenis amb el Servei d’Ocupació Català (SOC)
 • Convenis per programes mixtes de treballs promoguts pel SOC.
 • Conveni amb l’Agència Catalana de la Certificació, per la prestació de serveis de certificació digital IDCAT. Exp. 280/2006-AD003
 • Conveni de col·laboració TIC, Ciutats Digitals, actuació a l’Alt Pirineu digital@Tremp. Exp. 416/2008-AD620
 • Conveni col·lectiu del Personal Laboral.
 • Acord de condicions de treball del Personal Funcionari.

Document Actions