al contingut a la navegació Informació de contacte

Salut

Regidor: Josep Maria Puigarnau Peró

Àrea 4 SERVEIS PERSONALS: Correspon al 3r tinent d’alcalde, Francesc CASTELLS I GARCIA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

 • Coordinació dels serveis sanitaris i veterinaris  en general
 • Consum
 • Serveis hospitalaris i assistencials
 • Control alimentari: gestió de les autoritzacions i controls de les condicions higiènic sanitàries dels aliments, d’establiments minoristes de carn fresca, menjars preparats, menjadors col·lectius entre altres
 • Control, seguiment de l’aigua per al consum (això no obstant el  manteniment de la xarxa d’aigua potable correspondrà a la Regidoria de Manteniment).
 • Control de la legionel·la: torres de refrigeració i condensadors evaporatius, fonts públiques i programes de control sistemes d’aigua sanitària en edificis municipals
 • Sanitat ambiental: salubritat d’edificis i locals destinats a habitatges o llocs de convivència humana.
 • Col·laboració amb altres regidories en temes de salut i consum, especialment amb la Regidoria d’Urbanisme, Obres i la Regidoria de Serveis pel que fa a l’atorgament de llicències d’activitats, salubritat d’edificis i habitatges.
 • Coordinació i direcció de programes de desratització, desinfecció, desinsectació i control i vigilància dels animals així com la retirada de gossos i el control de vacunacions. En col·laboració amb la Regidoria de Seguretat Ciutadana
 • Cementiri, policia sanitària mortuòria i serveis funeraris
 • Educació sanitària i protecció de la salut
 • Control de piscines d’ús públic
 • Coordinació dels programes de salut escolar
 • Previsió de riscos laborals
 • Consultoris locals dels nuclis.

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

 • Conveni per al desenvolupament del programa de salut Thao. (Exp.340/10-PE312) en col·laboració amb la regidoria d’Esports.
 • Convenis amb la Generalitat de Catalunya en matèria de Salut per la prestació del servei de control alimentari i sanitari.
 • Empresa mixta: Serveis Funeraris Tremp, SL

Document Actions