al contingut a la navegació Informació de contacte

Seguretat ciutadana

Regidora: Sílvia ROMERO GALERA

Àrea 1 Administració: Correspon al 2a. tinent d’alcaldia, Maria Alba MORÉ CARRERA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s'efectuen:

 • Policia local
 • Seguretat ciutadana i protecció civil
 • Vigilància i protecció d'espais públics
 • Ordre públic
 • Protecció civil
 • Junta Local de Seguretat
 • Policia administrativa en relació amb el compliment de les ordenances, bans i resta de disposicions municipals
 • Control de les activitats recreatives i espectacles a l’aire lliure (seguiment coordinat amb la Regidoria d'Obres, Serveis i Urbanisme)
 • Registre d'animals de companyia
 • Col·laboració amb la regidoria de Salut i Benestar amb la retirada de gossos i controls en matèria de salut
 • Indigents i persones amb risc d'exclusió. En col·laboració amb la Regidoria d’Igualtat i Cohesió Social
 • Altres assumptes relacionats

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l'Ajuntament:

 • Conveni amb la Direcció General de Trànsit per a la regulació de la travessera de Tremp. 
 • L’accés a les bases de dades d’identificació d’animals de companyia. En col·laboració amb la Regidoria de Tecnologia i Societat de la Informació.
 • Conveni per a efectuar pràctiques de tir a l’AGBS. Exp. 18/2007-RN705
 • Convenis de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia amb el Departament d’Interior, Servei Català de Trànsit. Adhesió a la “Xarxa de rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. Connexions amb els sistemes d’informació policial i Cessió d’ús d’un programari de suport a la policia local com el SIPCAT.