al contingut a la navegació Informació de contacte

Urbanisme

Regidor: Sílvia ROMERO GALERA

Àrea 2 ORES I SERVEIS: Correspon al 1r tinent d’alcaldia, Jaume CATALAN GARCIA, i s’hi adscriuen aquesta regidria.

  • Formulació, tramitació i execució de plans i altres instruments d’ordenació i gestióurbanística (d’aquesta matèria l’alcaldessa es reserva el planejament i la gestió)
  • Intervenció administrativa en el règim del sòl
  • Disciplina urbanística: llicència, ordres d’execució, ruïnes, infraccions urbanístiques entre altres Llicències urbanístiques: tramitació de les llicències urbanístiques
  • Coordinar la tramitació d’obertura d’establiments: llicències ambientals i les
    activitats sotmeses al règim de comunicació, controls periòdics i revisions de les llicències atorgades, amb el suport de les Regidories de Seguretat Ciutadana i de Recursos Naturals.
  • Coordinació dels tràmits de les autoritzacions ambientals en col·laboració amb la
    Regidoria de Recursos Naturals.