al contingut a la navegació Informació de contacte

Serveis

Regidor: Antoni Flores Ardiaca

Àrea 2 DESENVOLUPAMENT: Correspon al 2n tinent d’alcalde, Antoni FLORES I ARDIACA, i s’hi adscriu aquesta regidoria.

Encàrrecs específics que s’efectuen:

 • Coordinar les tasques de neteja viària, conservació i manteniment d’immobles en col·laboració amb la Regidoria de Mobilitat, Via Pública i Manteniment.
 • Coordinar l’organització del personal propi d’aquest àrea (obres, serveis, neteja, jardineria, juntament amb el regidor d’Obres)
 • Coordinar amb l’empresa municipal d’aigües i la gestió de les EDAR
 • Coordinació dels Serveis públics d’aigua, llum, gas, clavegueram i altres no atribuïts a un altra regidoria. En col·laboració amb la Regidoria d’Obres
 • Recollida, abocament i dipòsit de residus
 • Participar en el seguiment de la construcció i gestió dels serveis comarcals del RSU, planta de compostatge i deixalleria. En coordinació amb la Regidoria d’Obres
 • Expedients sancionadors en matèria de residus industrials, excloent les deixalles i els residus sòlids urbans.
 • Depuració d’aigües residuals (Excepte les encarregades a la Regidoria de Recursos Naturals i Municipi)

 

Seguiment i control dels convenis i actuacions iniciades per l’Ajuntament:

 • Conveni amb FECSA. Exp. 31/1987. Conjuntament amb la Regidoria d’Hisenda
 • Conveni amb la Direcció General de Transports per a la instal·lació de marquesines. Exp. 294/98 ADEF 10/25/99.
 • Conveni amb Consorci Localred i Flash10 Fibre Optics Net SA, per construir xarxa avançada telecomunicacions. Exp. 416/2000-AD314
 • Contracte programa per la prestació del servei d’aigua potable amb GIACSA. Exp. 391/2008-AD366.
 • Conveni amb l’Ajuntament de Talarn per al subministrament d’aigua potable a la zona de la carretera de Pont de Montanyana i altres disseminats. Exp. 203/2001-0U85. Exp. 165/2014-AD303.
 • Convenis per l’adequació, millora i posada en marxa de l’estació de ferrocarrils i autobusos de Tremp. Exp. 247/2006-OU004
 • Establiment d’un model de gestió de residus municipals en l’àmbit de tres comarques. Exp. 147/2003 i 457/2000. En coordinació amb la Regidoria de Recursos Naturals i Municipi
 • Projecte pilot de desenvolupament d’un visor cartogràfic de dades municipals amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Exp. 323/2014OU014.

Document Actions