Sou a: Inici / BAN Restriccions de mobilitat pel Coronavirus

BAN Restriccions de mobilitat pel Coronavirus

D'acord amb el que fixa el decret d'estat d'alarma

L’Ajuntament de Tremp fa una crida a la calma, a l’hora que seguint les indicacions del Govern de la Generalitat de Catalunya per evitar situacions de contagi, pren mesures preventives davant el COVID-19 i fa public un nou  BAN davant la necessitat  d’evitar la propagació.

Els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats: 

a)      Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b)      Assistència a instal·lacions sanitàries.

c)      Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d)      Tornar al lloc de residència habitual.

e)      Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f)       Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g)      Per causa de força major o per situació de necessitat.

h)      Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Us demanem responsabilitat

Accions del document