Sou a: Inici / El Ple de l’Ajuntament de Tremp aprova el cartipàs municipal

El Ple de l’Ajuntament de Tremp aprova el cartipàs municipal

L’estructura del Consistori continuarà formada per quatre àrees: Administració, Desenvolupament, Cultura i Serveis Personals.

El Ple de l’Ajuntament de Tremp ha aprovat, en una sessió extraordinària celebrada aquest divendres, el nou cartipàs municipal.

El funcionament del nou Ajuntament mantindrà les 4 àrees de gestió: Administració, Desenvolupament, Cultura i Serveis Personals, cadascuna de les quals dirigirà un dels tinents d’alcalde nomenats, Anna Ritz, Antoni Flores, Francesc Castells i Laura Soriano.

En aquesta sessió també s’han establert les assistències i retribucions dels membres de la corporació. D’una banda s’han determinat les quanties per assistir a les diferents sessions i de l’altra, les retribucions dels càrrecs d’Alcaldessa i de 1ª Tinent d’alcalde que es desenvoluparan en règim de dedicació exclusiva.

En el decurs de la sessió s’han aprovat també els representats a diferents òrgans externs i han quedat establerts els horaris de les sessions i normes de funcionament del Ple, de la Comissió Informativa General, de la Junta de Govern Local i de la Comissió d’Impuls de Participació Ciutadana i de la Transparència.

Cal destacar que en aquesta nova legislatura el Ple es reunirà amb caràcter ordinari cada dos mesos, el primer dilluns de cada mes parell a les 19 h, llevat del mes d’agost.

Accions del document