Sou a: Inici / Es convoca el Ple de març

Es convoca el Ple de març

Tindrà lloc el proper dilluns 11 de març a les 20.00h.

Sessió: Ordinària   

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora:  11/03/2019   20.00 hores

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. X2019000599. EXP. 287/2015-AD022. CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 2015-2019. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR BONIFACI COLOMINA PUJOL

2.- EXP. X2019000332. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 04.02.2019

3.- DECRETS DE L'ALCALDIA. DONAR COMPTE.

4.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVER LOCAL DELS DIES 30.01.2019, 13.02.2019 i 27.02.2019

5.- EXP. X3029000174. MODIFICACIÓ NÚMERO 3 DEL PRESSUPOST 2019. APROVACIÓ INICIAL

6.- EXP. X2019000452. CONSTRUCCIÓ DE LA CASA CULTURAL LA LIRA. CONFISCACIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA

7.- EXP. X2019000618. MOCIÓ GM CXT EN FAVOR DE LA SANITAT PÚBLICA EN ZONES DE MUNTANYA

8.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA

9.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDE, LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I ELS REGIDORS QUE OSTENTIN DELEGACIONS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES

 

Accions del document