Sou a: Inici / Notícies / ANUNCI: Consulta pública de l'ordenança municipal sobre el consum d’alcohol a la via pública

ANUNCI: Consulta pública de l'ordenança municipal sobre el consum d’alcohol a la via pública

Es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d’ordenança sobre el consum d’alcohol a la via pública, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

              a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
              b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
              c) Els objectius de la norma.
              d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions, que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies (3 de març de 2020 inclòs) a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el següent enllaç us podeu descarregar la informació sobre els punts plantejats: Fes clic

Es poden fer arribar les opinions de les següents formes:

1.- Presencialment:

Oficines de l'Ajuntament de Tremp - Registre 1a .Planta - Plaça de la Creu,1 25620 

S'haurà d'omplir una instància genèrica , signar-la i registrar-la al registre de l'Ajuntament de Tremp 

2.- Telemàticament: accés al tràmit

Per fer aquest tràmit hauràs de disposar de certificat digital o bé tenir actiu el idCATMòbil.

Tot seguit s'ha d'omplir el formulari amb les dades, indicar clarament que es tracta de l'Anunci relatiu a l'ordenança municipal sobre el consum d’alcohol a la via pública.

Accions del document