Sou a: Inici / Notícies / ANUNCI: Consulta pública reglament del servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat al dipòsit municipal

ANUNCI: Consulta pública reglament del servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat al dipòsit municipal

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de Reglament del servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat al dipòsit municipal, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En el següent enllaç us podeu descarregar la informació sobre els punts plantejats: Fes clic

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies (25 de març de 2019 inclòs) a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Es poden fer arribar les opinions de les següents formes:

1.- Presencialment:

Oficines de l'Ajuntament de Tremp - Registre 1a .Planta - Plaça de la Creu,1 25620 

S'haurà d'omplir una instància genèrica , signar-la i registrar-la al registre de l'Ajuntament de Tremp - Descarrega't la instància genèrica

2.- Telemàticament: accés al tràmit

Per fer aquest tràmit hauràs de disposar de certificat digital o bé tenir actiu el idCATMòbil.

Tot seguit s'ha d'omplir el formulari amb les dades, indicar clarament que es tracta de l'Anunci relatiu al reglament del servei de retirada de vehicles i trasllat al dipòsit municipal.

 

Accions del document