Sou a: Inici / Notícies / Convocada la sessió ordinària del Ple

Convocada la sessió ordinària del Ple

Tindrà lloc el dilluns 17 de juliol de 2017 a les 20h.

DADES DE  LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Ordinària    

Lloc: Ajuntament de Tremp.

Data i hora:  17-07-2017,  20.00 hores.

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutòria                                       

I.A) Actes i despatx d’ofici.                                

I.A1-  EXP. 2017/320-AD010. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 05.06.2017.

I.A2- EXP. 2017/307, 323 i 248-AD011. Despatx d’ofici (Actes Junta de Govern Local dels dies 24.05.2017, 07-06-2017 i 21.06.2017. 

I.B)  Àrea 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Fires i Noves Tecnologies.

I.B1- EXP. 2015/289-AD024. Nomenament de representants de l’Ajuntament a diferents òrgans 2015-2019. Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris.

I.B2- EXP. 2015/290-AD016. Mocions 2015-2019. Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals.

I.B3-  EXP. 2015/290-AD016. Mocions 2015-2019. Moció de suport als Bombers voluntaris del Pont de Suert,  presentada pel grup municipal de Compromís per Tremp (CxT).

I.B4- EXP. 2015/527-AD830. Aprofitament de finques rústiques per al conreu de la vinya a SANTA ENGRÀCIA. Donar compte de l’adjudicació dels contractes.

I.B5- EXP. 2017/023-PE020. Contractació personal temporal ajuntament 2017 i EXP. 509/2016-PE002.  Plantilla orgànica 2016. Donar compte de les contractacions per màxima urgència.

A) Contractacions de CCL, GCM i HSS.

B) Nomenament com a agent interí de la Policia local a JFF.

I.B6- EXP. 2017/080-PE008. Varis personal 2017. Sol·licitud compatibilitat CFR.

I.B7- EXP. 2017/347-AD005. Calendari oficial de festes laborals 2018. Festes locals.

I.B8- EXP. 2017/370-AD012. Distribució del superàvit de la liquidació de 2016.

I.B9- EXP. 2017/349-TI016. Modificació núm. 3 del Pressupost per al 2017.

C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis, Obres i Urbanisme i Recursos Naturals i Municipi.

I.C1- EXP. 2012/135-RN701. Protecció Civil de Tremp. Ratificació activació PAM per incendis forestals 23/06/2017.

I.C2- EXP. 2012/135-RN701. Protecció Civil de Tremp. Ratificació desactivació PAM per incendis forestals 24/06/2017.

I.C3- EXP. 2017/115-RN611. Funcionament de l’Agrupació de Defensa Forestal. Informes definitiu de la liquidació.

I.C4- EXP. 2017/363-702. Adhesió al Conveni del CCPJ Pla Comarcal d’assistència, suport i emergències en matèria de Protecció Civil. Ratificació.

D) Àrea 3 CULTURA. Cultura, Educació, Comunicació, Esports, Joventut i Festes.

I.E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Salut, Igualtat i Cohesió Social, Benestar i Participació Ciutadana.

I.F) Assumptes d’urgència.

II. Control i seguiment de la gestió de l’alcalde , la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

II.A) Informes, precs i preguntes.

Accions del document