Sou a: Inici / Notícies / Crònica del Ple de 2 d'octubre de 2017

Crònica del Ple de 2 d'octubre de 2017

Els grups municipals condemnen l'actuació de les Forces de Seguretat de l'Estat Espanyol durant el dia 1 d'octubre.

La sessió celebrada aquest passat dilluns va transcórrer amb normalitat i van participar 11 dels 12 regidors que componen el Ple  a més de l'Alcalde.

La major part dels punts tractats es van aprovar sense més dilació. Entre els mateixos es van tractar qüestions com l'inici d'accions judicials per poder cobrar el deute de l'arrendament d'un pis de l'edifici conegut com La Torre, en aquest cas l'Alcalde va posar de relleu el malestar amb que emprenen aquesta acció i que és el resultat d'esgotar totes les vies de diàleg, va dir que de la mateix manera que l'Ajuntament és responsable de pagar a termini també es responsable de cobrar el que se li deu. D'altra banda, es va donar compte de la contractació amb caràcter d'urgència de dues persones i es va aprovar l'increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament per al 2017.

Pel que fa als punts d'obligat compliment fruit de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, l'interventor va explicar els detalls de la Tresoreria, tant pel que fa als informes de morositat del 2n trimestre, com la liquidació i període mig de pagament. Així mateix, va quedar aprovat el Compte General del Pressupost de 2016 i la modificació número 4 del pressupost 2017.

Dins de la mateixa Àrea d'Administració, es va aprovar per unanimitat i sense comentaris el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament. 

Pel que fa a Obres i Urbanisme es van aprovar dues modificacions puntuals del POUM, una en relació a elements sortints i tubs estufa i una altra, que consistia en la ratificació de l'acord d'aprovació provisional, sobre ús hoteler i casa rural.

L'últim punt de la sessió, l'aprovació inicial del Reglament d’accès dels grups polítics municipals als mitjans de comunicació municipal, va quedar damunt la taula per tal que els representants dels tres grups puguin trobar-se i acabar de concensuar  qüestions puntuals.

En l'apartat d'Informes Precs i Preguntes només es va produir una intervenció a cparrec de la Sra. Anna Ritz que va llegir un manifest en nom dels grups municipals i que es transcriu a continuació:

MANIFEST AL PLE DELS GRUPS MUNICIPALS

Els grups municipals manifestem el nostre rebuig a  la brutal i desproporcionada actuació de les Forces de Seguretat de l’Estat Espanyol durant el dia 1 d’ octubre, davant de persones indefenses i pacifiques, sense respectar el dret de reunió i manifestació.

I és per aquest motiu, com a representants legals de la ciutadania que sol.licitem la dimissió immediata dels comandaments polítics i policials que  que varen ordenar i consentir tots aquest atacs propis de règims totalitaris i poc democràtics.

En acabar la portaveu del GM ERC va comentar que aquests darrers dies a tingut la oportunitat de conèixer persones que l'han sorprès gratament per la seva implicació i solidaritat amb tota la situació que s'ha derivat de l'organització del Referèndum. I de la mateixa manera, ha expressat la seva decepció perquè alguns regidors no van ser el dia 20 de setembre a mostrar el seu suport de l'Alcalde de Tremp arran de la seva citació a la Fiscalia.

Accions del document