Sou a: Inici / Notícies / Es convoca el Ple del febrer

Es convoca el Ple del febrer

Tindrà lloc el proper dilluns 4 de febrer a les 20.00h.

Sessió ordinària

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora: 04/02/2019 20.00 hores

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES
06.11.2018 i 17.12.2018

2.- DECRETS DE L'ALCALDIA DEL MES DE NOVEMBRE I DESEMBRE 2018. DONAR
COMPTE

3.- ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELS DIES 24.10.2018, 12.12.2018,
27.12.2018 i 16.01.2019. DONAR COMPTE

4.- EXP. X2018000032. ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES PER L'ENERGIA I EL CLIMA
(PAESC)

5.- EXP. X2019000005. AUTORITZACIÓ TARIFES RECORREGUT URBÀ, SERVEI
D'AUTOTAXI. TARIFES ANY 2019

6.- EXP. X2019000157. INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT DE TREMP PER A L'ANY 2019

7.- EXP. X2018000239. CONTRACTE DE SERVEI PER A LA GESTIÓ DE LES
DEPURADORES DE TREMP I VILAMITJANA 2012. RESPOSTA AL·LEGACIONS
 DEFICIÈNCIES ACTA LLIURAMENT INSTAL·LACIONS

8.- EXP. X2019000141. MOCIÓ GM CXT SOBRE LA SEU DE LA REGIÓ
D'EMERGÈNCIES DEL PIRINEU

9.- EXP. X2019000178. MOCIÓ DEL GM CXT SOBRE ELS TREBALLADORS JUBILATS
DE LA COMPANYIA ENDESA

10.- EXP. X2019000140. MOCIÓ GM CXT SOBRE EL PARC DE BOMBERS DE TREMP

11.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA

12.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDE, LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL I ELS REGIDORS QUE OSTENTEN DELEGACIONS. INFORMES, PRECS I
PREGUNTES

Accions del document