Sou a: Inici / Notícies / Es convoca el Ple de juliol

Es convoca el Ple de juliol

Tindrà lloc el dilluns 23 de juliol a les 20h.

Sessió: Ordinària   

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora:  23-07-2018   20.00 hores

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutòria

I.A) Actes i despatx d’ofici.

I.A1-  EXP. 312  i 387/2018-AD010. Aprovació de l’acta de la  sessió anterior del dia 04.06.2018 (ord.) i 09.07.2018 (extr.)

I.A2- EXP. 299, 323 i 358/2018-AD011. Despatx d’ofici (Actes Junta de Govern Local dies 23.05.2018, 06.06.2018 i 20.06.2018.

I.B)  ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Fires i Noves Tecnologies.

I.B1- EXP. 2015/290-AD016. Mocions 2015-2019. Moció sobre els camins.

I.B2- EXP. 2018/023-PE020. Contractació personal temporal Ajuntament 2018. Contractació per màxima urgència. Donar compte.

I.B3- EXP. 2018/393-TI019. Modificació núm. 6 del Pressupost de 2018.

I.B4- EXP. 2018/103-PE003. Increment retribucions personal 2018.

I.B5- EXP. 2018/284-TI014. Compte General del Pressupost 2017. Aprovació definitiva. 

I.B6- EXP. 2018/284-TI014. Compte General del Pressupost 2017. Donar compte dels informes previstos a l’article 218 del TRLHL.

I.B7- EXP. 2018/-361-AD899. Cessió d’un habitatge a l’Associació Geoparc. Conveni.

I.B8-EXP. 2018/386-AD348. Dissolució Entitat Pública Empresarial La Lira.

I.C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis, Obres i Urbanisme i Recursos Naturals i Municipi.

I.C1- EXP. 2015/290-AD016. Mocions 2015-2019. Moció per la paralització de les obres de la rambla del Dr. Pearson presentada pel grup municipal de Compromís per Tremp (CxT).

I.C2- EXP. 2012/135-RN701. Protecció Civil de Tremp. Ratificació activació PAM per inundacions en fase d’alerta 04.06.2018.

I.C3- EXP. 2012/135-RN701. Protecció Civil de Tremp. Ratificació desactivació PAM per inundacions en fase d’alerta 06.06.2018.

I.D) Àrea 3 CULTURA. Cultura, Educació, Comunicació, Esports, Joventut i Festes.

I.E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Salut, Igualtat i Cohesió Social, Benestar i Participació Ciutadana.

I.F) Assumptes d’urgència.

II. Control i seguiment de la gestió de l’alcalde , la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

II.A) Informes, precs i preguntes.

Accions del document