Sou a: Inici / Notícies / Es convoca el Ple de novembre

Es convoca el Ple de novembre

Tindrà lloc el dimarts 6 de novembre a les 20.00h.

Sessió: Ordinària   

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora:  06-11-2018   20.00 hores

 

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutòria

I.A) Actes i despatx d’ofici.

I.A1-  EXP. 489/2018-AD010. Aprovació de l’acta de la  sessió anterior del dia 01.10.2018

I.A2- EXP. 485 i 502/2018-AD011. Despatx d’ofici (Actes Junta de Govern Local dies 26.09.2018 i 10.10.2018.

I.B)  ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Fires i Noves Tecnologies.

I.B1- EXP. 2015/290-AD016. Mocions 2015-2019. Moció en defensa de les institucions i les administracions.

I.B2- EXP. 2017/503-TI119. Modificació ordenances fiscals per al 2018. 5.4 Preu públic per la utilització dels serveis i espais públics.

I.B3- EXP. 2018/023-PE020. Contractació personal temporal ajuntament 2018. Contractacions per màxima urgència. Donar compte.

I.B4- EXP. 2018/080-PE008. Varis personal Anual. Sol·licitud compatibilitat CFR.

I.B5- EXP. 2018/105-TI-039. Informes de Morositat 2018. Donar compte del 3r. trimestre.

I.B6-  EXP. 2018/106-TI015. Informes de la Llei d’Estabilitat pressupostària. Liquidació i trimestral i període mig de pagament. Tercer trimestre.

I.B7-  EXP. 2018/524-TI019. Modificació núm. 7 del Pressupost de 2018.

I.C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis, Obres i Urbanisme i Recursos Naturals i Municipi.

I.C1-  EXP. 2012/135-RN701. Protecció Civil de Tremp. Ratificació activació PAM per inundacions14.10.2018

I.C2-  EXP. 2012/135-RN701. Protecció Civil de Tremp. Ratificació desactivació PAM per inundacions15.10.2018

I.D) Àrea 3 CULTURA. Cultura, Educació, Comunicació, Esports, Joventut i Festes.

I.E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Salut, Igualtat i Cohesió Social, Benestar i Participació Ciutadana.

I.F) Assumptes d’urgència.

I.G) Constitució Ajuntament.

 

I.G1- EXP. 2015/287-AD022. Constitució Ajuntament 2015-2019. Presa de Coneixement de la renúncia del regidor Diego ROLDAN GARCIA.

 

II. Control i seguiment de la gestió de l’alcalde , la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

 

II.A) Informes, precs i preguntes.

Accions del document