Sou a: Inici / Notícies / Es convoca el Ple del mes d'abril

Es convoca el Ple del mes d'abril

Tindrà lloc el dilluns 9 d'abril a les 20h.

Sessió: Ordinària 

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora:  09-04-20175   20.00 hores

 

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutòria

I.A) Actes i despatx d’ofici.

I.A1-  EXP. 186/2018-AD010. Aprovació de l’acta de la  sessió anterior del dia 05.03.2018.

I.A2- EXP. 165 i 192/2018-AD011. Despatx d’ofici (Actes Junta de Govern Local dies 22.02.2018 i 07.03.2018.

I.B)  ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Fires i Noves Tecnologies.

I.B1- EXP. 2018/040-TI013. Liquidació Pressupost 2017. Ratificació.

I.B2- EXP. 2018/106-TI015. Informes Llei d’Estabilitat pressupostària. Pla pressupostari a mig termini 2019-2021. Ratificació.

I.B3- EXP. 2018/158-AD857. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’Associació Alba, l’Ajuntament de Tremp i l’EMD de Vilamitjana per la cessió d’ús de les Escoles de Vilamitjana.

I.B4- EXP. 2018/187-AD005. Calendari oficial de festes laborals 2019. Festes locals.

I.B5- EXP. 2018/231-TI017. Modificació núm. 3 del Pressupost 2018 i

- EXP. 2018/230-AD324, Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la prestació del servei d’assitència tècnica (Arquitectura).

I.C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis, Obres i Urbanisme i Recursos Naturals i Municipi.

I.C1- EXP. 2017/555-OU218. Modificació puntual POUM Clau 8b-sòl urbà-Terciari, Comercial. Aprovació provisional. 

I.D) Àrea 3 CULTURA. Cultura, Educació, Comunicació, Esports, Joventut i Festes.

I.E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Salut, Igualtat i Cohesió Social, Benestar i Participació Ciutadana.

I.F) Assumptes d’urgència.

I.F1- EXP. 290/2015-AD016. Mocions 2015-2019. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol.

 

II. Control i seguiment de la gestió de l’alcalde , la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

 

II.A) Informes, precs i preguntes.

 

Accions del document