Sou a: Inici / Notícies / Es convoca el Ple d'octubre

Es convoca el Ple d'octubre

Tindrà lloc el proper dilluns 1 d'octubre, a les 20h.

Sessió: Ordinària   

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora:  01-10-2018   20.00 hores

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutòria

I.A) Actes i despatx d’ofici.

I.A1-  EXP. 406/2018-AD010. Aprovació de l’acta de la  sessió anterior del dia 23.07.2018

I.A2- EXP. 391, 415 i 467/2018-AD011. Despatx d’ofici (Actes Junta de Govern Local dies 11.07.2018, 25.07.2018 i 13.09.2018.

I.B)  ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Fires i Noves Tecnologies.

I.B1- EXP. 2017/503-TI119. Modificació Ordenances fiscals per al 2018. 4.12. Taxa per la prestació del servei d’Escola de Música.

I.B2- EXP. 2018/105-TI039. Informes de Morositat 2018. Donar compte del 2n trimestre.

I.B3- EXP. 2018/106-TI015. Informes de la Llei d’Estabilitat Pressupostària. Liquidació trimestral i PMP segon trimestre 2018.

I.B4-EXP. 2018/349-AD130. Nomenament de Fill Predilecte Jordi MIR i PARACHE.

I.B5- EXP. 2018/443-PE131. Sol·licitud subvenció al Departament d'Empresa i Coneixement (SOC) Treball a les 7 Comarques 2018-2019. Conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la gestió conjunta del projecte.

I.B6-  EXP. 2018/473-TI008. Pressupost per al 2019 . Línies fonamentals.

I.C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis, Obres i Urbanisme i Recursos Naturals i Municipi.

I.D) Àrea 3 CULTURA. Cultura, Educació, Comunicació, Esports, Joventut i Festes.

I.E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Salut, Igualtat i Cohesió Social, Benestar i Participació Ciutadana.

I.F) Assumptes d’urgència.

II. Control i seguiment de la gestió de l’alcalde , la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

II.A) Informes, precs i preguntes.

Accions del document