Sou a: Inici / Notícies / Es convoca el Ple ordinari per al mes de maig

Es convoca el Ple ordinari per al mes de maig

Tindrà lloc el dilluns 7 de maig, a les 20h.

Sessió: Ordinària   

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora:  07-05-2018   20.00 hores

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutòria

I.A) Actes i despatx d’ofici.

I.A1-  EXP. 248/2018-AD010. Aprovació de l’acta de la  sessió anterior del dia 09.04.2018.

I.A2- EXP. 218 i 255/2018-AD011. Despatx d’ofici (Actes Junta de Govern Local dies 21.03.2018 i 11.04.2018.

I.B)  ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Fires i Noves Tecnologies.

I.B1- EXP. 2015/290-AD016. Mocions 2015-2019. Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària.

I.B2.- EXP. 2015/290-AD016. Mocions 2015-2019. Moció al Parlament Europeu perquè retiri la proposta de (PEPP) proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell Europeu sobre un producte paneuropeu de pensions individuals PEPP.

I.B3- EXP. 2018/105-TI039. Informes de Morositat 2018 del 1r. trimestre. Donar compte.

I.B4- EXP. 2018/106-TI015. Informes Llei d’Estabilitat pressupostària. Liquidació i període mig de pagament del 1r. trimestre. Donar compte.

I.B5- EXP. 2018/251-TI011. Distribució de superàvit de la Liquidació del Pressupost del 2017. Donar compte.

I.B6- EXP. 2018/261-TI007. Modificació núm. 4 del Pressupost 2018. (EXP. 2018/251-TI011) Distribució de superàvit de la Liquidació del Pressupost del 2017.

I.C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis, Obres i Urbanisme i Recursos Naturals i Municipi.

I.C1- EXP. 2012/135-RN701. Protecció Civil de Tremp. Ratificació activació PAM per nevades 27/02/2018

I.C2- 2012/135-RN701. Protecció Civil de Tremp. Ratificació desactivació PAM per nevades 01/03/2018.

I.C3- 2012/135-RN701. Protecció Civil de Tremp. Ratificació activació PAM per inundacions 11.04.2018.

I.C4- 2012/135-RN701. Protecció Civil de Tremp. Ratificació desactivació PAM per inundacions 13.04.2018.

I.D) Àrea 3 CULTURA. Cultura, Educació, Comunicació, Esports, Joventut i Festes.

I.E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Salut, Igualtat i Cohesió Social, Benestar i Participació Ciutadana.

I.F) Assumptes d’urgència.

II. Control i seguiment de la gestió de l’alcalde , la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

II.A) Informes, precs i preguntes.

Accions del document