Sou a: Inici / Notícies / Informació d'interés per a proveïdors de l'Ajuntament de Tremp

Informació d'interés per a proveïdors de l'Ajuntament de Tremp

Impuls de la factura electrònica

El canvi legislatiu que suposa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic obliga a tots els proveïdors de les administracions públiques que hagin de facturar, que ho facin en format electrònic exclusivament. L'Ajuntament de Tremp ha aprovat un annex on els proveïdors poden facturar en format paper imports inferiors a 5.000 euros

Totes les factures, ja siguin electròniques o en paper, han de garantir la llegibilitat, l’autenticitat de l’origen de la factura (és a dir, garantir la identitat de qui emet la factura) i la integritat del contingut de la factura (és a dir, garantir que el contingut no ha sigut modificat).

Les factures d’import superior a 5.000 € s’han de presentar obligatòriament en format electrònic XML per alguna de les plataformes habilitades:  

 La presentació en aquest format ja garanteix el compliment dels principis indicats.

Les factures d’import igual o inferior a 5.000 € es poden continuar presentant en format paper i remissió per correu ordinari, o en format digital no estructurat (tipus pdf, o similar) i remissió per correu electrònic. En cas que opteu per aquest darrer format (PDF o similar), ÉS NECESSARI que el document ESTIGUI SIGNAT ELECTRÒNICAMENT per l’emissor de la factura i així garantir els principis esmentats.

Aquestes factures es poden presentar igualment en el format XML, com les de més de 5.000 €. Aquest és el límit màxim actual establert per llei, però es preveu que es vagi reduint. Les Administracions públiques tramitem amb més agilitat aquesta modalitat de factura, ja que requereix menys comprovacions, i l’efecte és que es redueix el termini de pagament. Per això, us animem a que aquest sigui el format de facturació preferent a l’Ajuntament de Tremp.

Servei a les empreses: enllaç Consorci AOC  - tf.  902 90 10 80 , Correu electrònic: efact@aoc.cat

 

Portals d’informació sobre la signatura electrònica:

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

https://www.aoc.cat/knowledge-base/signar-pdf-lidcat/

http://firmaelectronica.gob.es/  

 

Normativa d’aplicació:

Lley 25/2013, de 27 de desembre d'impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures en el Servei Públic.

Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aproba el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.

 

Accions del document