Sou a: Inici / Notícies / Sessió del Ple

Sessió del Ple

El dimecres 4 de juliol, a les 13,00h tindrà lloc el proper Ple.
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Sessió: Ordinària.
Lloc: Ajuntament de Tremp.
Data i hora: 04-07-2012 13.00 hores.

ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I.A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1- EXP. 266/12AD010. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 22-05-2012.
I.A2- EXP. 252 i 283/12-AD011. Despatx d’ofici (Actes Junta de Govern Local dies 09-05-2012 i 30-05-2012).

B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Noves Tecnologies, Fires.
I.B1- EXP. Adef. 12/24/2005 Homenatge Dr.PASCUAL. Proposta denominació de l’aparcament darrera hospital. EXP. 125/96-AD105. Denominació carrers de Tremp.
I.B2- EXP. 222/08-AD813. Cessió terreny Institut Geològic de Catalunya. Arrendament. EXP. 314/10-TI023. Subscripció crèdit hipotecari finançament edific geològic. Modificació contracte.
I.B3- EXP. 328/12-CF502. Funcionament Escola Bressol Municipal curs 2012-2013. Aprovació preu privat.
I.B4- EXP. 304/11-TI118. Modificació Ordenances Fiscals per al 2012. Escola Municipal de Música.
I.B5- EXP. 305/12-TI039. Informes en relació amb les mesures de lluita contra la morositat (L 15/2010 de 5 de juliol). Informes trimestrals 2011.
I.B6- EXP. 307/12-TI019. Modificació núm. 2 del Pressupost de 2012. Modificació núm. 1 del Patronat Municipal d’Esports.
I.B7- EXP. 321/12-AD152. Modificació Ordenança de Circulació. Aprovació inicial.

C) Àrea 2 SEGURETAT I SERVEIS. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis. I.C1- EXP. 164/99-AD354. EDAR Tremp pròrroga del contracte. Ratificació.
I.C2- EXP. 324/12-AD887. Contracte de serveis per a la gestió de les depuradores de TREMP i VILAMITJANA.

D) Àrea 3 DESENVOLUPAMENT. Obres i Urbanisme, Recursos Naturals i Municipi.
I.D1- EXP. 277/10-OU069. Obres construcció Seu Institut Geològic Tremp. Certificació final d’obra.
I.D2- EXP. 095/12-TI400. Relació de factures 2012. Agrupació de Defensa Forestal.

E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Educació, Comunicació, Salut i Benestar, Participació Ciutadana, Igualtat i Cohesió social, Esports, Festes i Joventut.

I.F) Assumptes d’urgència.

II.) Control i seguiment de la gestió de l’alcalde , la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

II.A) Informes, precs i preguntes.

Accions del document