Sou a: Inici / Notícies / Sessió plenària del mes de desembre

Sessió plenària del mes de desembre

S'ha convocat el Ple per al dimecres 19 a les 13,30h.

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Ordinària.

Lloc: Ajuntament de Tremp.

Data i hora:  19-12-2012   13.30 hores.

 

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutòria

I.A) Actes i despatx d’ofici.

I.A1-  EXP.449/12AD010. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 7 de novembre de 2012.

I.A2- EXP.  408/12-AD011. Despatx d’ofici (Acta Junta de Govern Local dia 24-10-2012).

I.B)  ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció Local, Noves Tecnologies,  Fires.

I.B1- EXP. 273/05-AD610. Sol·licitud de pròrroga i modificació del període d’execució del pla de barris de Tremp. Ratificació.

I.B2- EXP. 079/12-PE024. Declaració de crèdit com a no disponible corresponent a la paga extra de Nadal.

I.B3- EXP. 434/12-TI117. Modificació Ordenances Fiscals per al 2013. Ordenança núm. 5.4.

I.B4- EXP. 481/12-TI103 i EXP. 434/12-TI117. Ordenança reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable, i Modificació Ordenances Fiscals per al 2013. Derogació.

I.B5- EXP. 172/11-PE012. Vicesecretaria. Bases i barems de mèrits específics de la convocatòria.

I.C) Àrea 2 SEGURETAT I SERVEIS. Seguretat Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Serveis.

I.D) Àrea 3 DESENVOLUPAMENT. Obres i Urbanisme, Recursos Naturals i Municipi.

D1- EXP. 095/12-TI400. Relació de factures 2012. Agrupació de Defensa Forestal.

I.E) Àrea 4 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Educació, Comunicació, Salut i Benestar, Participació Ciutadana, Igualtat i Cohesió social, Esports, Festes i Joventut.

I.E1- EXP. 479/12-AD311. Creació del Servei d’acolliment i foment d’empreses joves anomenat La Incubadora. Reglament del Servei. Aprovació inicial.

I.E2- EXP. 480/12-AD313. Dissolució del Patronat Municipal d’Esports de TREMP.

I.E3- EXP. 248/11-AD016. Mocions 2011-2015. Moció en defensa del model d’escola catalana.

I.F) Assumptes d’urgència.

I.G) Informació d’expedients en tràmit, assumptes pendents i propostes per incloure a la propera comissió.

II) Control i seguiment de la gestió de l’alcalde, la Comissió de Govern i els regidors que ostentin delegacions. Informes, precs i preguntes.

Accions del document