Sou a: Inici / Paquet de mesures econòmiques per pal·liar les conseqüències de la COVID-19

Paquet de mesures econòmiques per pal·liar les conseqüències de la COVID-19

L’Ajuntament de Tremp fa dies que treballa per determinar un seguit de mesures econòmiques adreçades a la ciutadania

L’Ajuntament de Tremp abans que es decretés l’estat d’alarma ja va començar a treballar per redactar un paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi que aquesta situació provocaria. De fet, el 12 de març, després d’una reunió amb els tècnics, s’ordena expressament que es comencin a aplicar directament algunes mesures, com són deixar de cobrar les quotes d’aquells serveis que es deixaven de prestar a nivell municipal, com per exemple l’Escola Municipal de Música, L’Escola Bressol o les activitats de la regidoria d’esport, fins que no es puguin reprendre els serveis. A més, aquelles quotes que ja s’havien fet efectives, compensar-les un cop es retorni a la normalitat.

D’altra banda, també es va preveure deixar de cobrar els lloguers o taxes a privats que fan ús d’instal·lacions municipals que quedaven suspeses, com per exemple el servei de cinema a La Lira. Des d’avui dilluns 30 de març també queda sense efecte el cobrament del lloguer mensual del servei de coworking a La Incubadora de Tremp, donat que els actuals incubats no són serveis essencials i no poden fer ús de l’espai.

Altres mesures, requereixen de la coordinació amb altres administracions, com són els impostos de l’IBI, l’impost de vehicles, l’impost d’activitats econòmiques, el cementiri o les terrasses dels bars i restaurants que es gestionen a través de l’Oficina de Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. Amb aquest servei, el 23 de març hi va haver una reunió per mirar d’ajornar i fraccionar el pagament dels impostos.

En aquest sentit, restem a l’espera que l’Oficina de Recaptació de Tributs Locals emeti un comunicat determinant els nous terminis de pagament i de fraccionament per als impostos següents (la majoria per l’estiu o tardor):

  • Impost de vehicles
  • Impost de bens immobles (IBI)
  • Impost de bens de naturalesa rústica
  • Impost d’activitats econòmiques (IAE)
  • Preus sobre els nínxols del cementiri
  • Preus públics dels guals

D’altra banda, el pagament d’ocupació de via pública per a les terrasses de bars i restaurants del municipi es deixa paralitzada a resultes de poder calcular un nou padró reduint el temps que no s’ha pogut tenir les activitats obertes.

Hi ha altres tributs que depenen íntegrament d’altres organismes com són l’impost per a recollida de brossa que depèn del Consell Comarcal i que és qui ha de dictaminar quines mesures prendrà.

Pel que fa a la tarifa de l’aigua potable gestionada per GIACSA, tal i com ha anunciat la Generalitat de Catalunya, també s’està a l’espera d’una reducció del cànon de l’aigua fet que permetrà que les factures disminueixin, donat que moltes empreses també reduiran el consum amb la paralització.

Amb totes aquestes mesures, algunes determinades directament per l’equip de govern, d’altres d’aplicació a tota Catalunya es vol mirar de minimitzar el màxim possible els efectes econòmics que la crisi del Covid-19 està generant.

Accions del document