Sou a: Inici / Sessió plenària dilluns 3 d'agost de 2020

Sessió plenària dilluns 3 d'agost de 2020

En convocatòria extraordinària, a les 19.00 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Extraordinària

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora:  03-08-2020  19.00 hores

ES PODRÀ SEGUIR EN DIRECTE PEL CANAL YOUTUBE AJUNTAMENT DE TREMP O PRESENCIALMENT 

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 2020000886. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 01.06.2020

2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE

3.- EXP. X2020000511, EXP.X2020001029 I EXP. X2020001138. ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELS DIES 03.06.2020, 17.06.2020 I 15.07.2020

4.- EXP. X2020000965. MODIFICACIÓ NÚMERO 8 DEL PRESSUPOST 2020. APROVACIÓ INICIAL.

5.- EXP. X2020001325. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NUM. 9. CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A L’APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI DE 2019 A POLÍTICA SOCIAL ENFRONT DEL COVID-19. CONVALIDACIÓ.

6.- EXP. X2020001330. MODIFICACIÓ NÚMERO 10 DEL PRESSUPOST 2020. APROVACIÓ INICIAL.

7.- EXP. X2020001343. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2020. ORDENANCES 5.3 I 5.4. APROVACIÓ INICIAL.

8.- EXP. X2020001299. MOCIÓ A FAVOR DE REALITZAR A TREMP LES  PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXT.

9.- EXP. X2020001302. MOCIÓ RELATIVA A DESTINAR L'IVA DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA LIRA, A L'ACABAMENT  DE LES OBRES DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXT.

10.- EXP. X2020001358. MOCIÓ DE POSICIONAMENT EN  CONTRA  LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7.

11.- EXP. X2020001359. MOCIO DE JXT I ERC SOBRE LA SENTÈNCIA QUE LIMITA L'EXPOSICIÓ DE BANDERES.

12.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDESSA, LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I ELS REGIDORS QUE OSTENTIN DELEGACIONS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES.

Accions del document