Sou a: Inici / Sessió plenària dilluns 7 d'octubre de 2019

Sessió plenària dilluns 7 d'octubre de 2019

En convocatòria ordinària, a les 19h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Ordinària    

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora:  07-10-2019  19.00 hores

ORDRE DEL DIA 

1.- EXP. X2019001870 I EXP. 2019002487. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 05.07.2019 I 12.09.2019

2.- DECRETS DE L'ALCALDIA A DONAR COMPTE

3.- EXP. X2019002016 I EXP. 2019002564. ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELS DIES 17.07.2019 I 18.09.2019

4.- EXP. X2019000163. PROTECCIÓ CIVIL 2019. RATIFICACIÓ ACTIVACIÓ PAM PER NEVADES 23.01.2019

5.- EXP. X2019000163. PROTECCIÓ CIVIL 2019. RATIFICACIÓ DESACTIVACIÓ PAM PER NEVADES 25.01.2019

6.- EXP. X2019001235. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2018. APROVACIÓ.

7.- EXP. 30/2017-AD945. (X2019001247) INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS 2017: APROVACIÓ

8.- EXP. 30/2018-AD945. (X2019001419) INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS 2018: APROVACIÓ

9.- EXP. 2019001482. CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS PER A L'ANY 2020

10.- EXP. X2019001842. BAIXA DRETS EXERCICIS TANCATS

11.- EXP. X2019002247. INFORMES DE LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PMP I INFORME DE MOROSITAT 2N TRIMESTRE 2019

12.- EXP. X2019002565. LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2020. APROVACIÓ

13.- EXP. X2019002580. MODIFICACIÓ NÚM. 11 DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019. APROVACIÓ INICIAL

14.- EXP. X2019002584. MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA FISCAL 4.12. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA 2019

15.- EXP. X2019002414. MOCIÓ DEL GM CXT SOBRE LA SANITAT AL MÓN RURAL

16.- EXP. X2019002415. MOCIÓ DEL GM CXT SOBRE LA PROPOSTA DE NOUS HORARIS TREN LLEIDA LA POBLA DE SEGUR

17.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

18.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L'ALCALDE, LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I ELS REGIDORS QUE OSTENTIN DELEGACIONS, INFORMES, PRECS I PREGUNTES.

Accions del document