Sou a: Inici / Sessió plenària dimecres 23 d'octubre de 2019

Sessió plenària dimecres 23 d'octubre de 2019

En convocatòria extraordinària, a les 19h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Sessió: Extraordinària    

Lloc: Ajuntament de Tremp

Data i hora:  23-10-2019  19.00 hores

ORDRE DEL DIA 

 1.- EXP. X2019002669. ELECCIONS GENERALS NOVEMBRE   2019. SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.

2.- EXP. X2019002678 I EXP.   X2019002835. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES   07.10.2019 I 14.10.2019.

3.- DECRETS DE L'ALCALDIA A   DONAR COMPTE

4.- EXP. X2019002690. ACTA DE   LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 02.10.2019.

5.- EXP. X2019002822.   SOL·LICITUD COMPATIBILITAT FFN. APROVACIÓ.

6.- EXP. X2019000231.   PLANTILLA ORGÀNICA 2019 I MODIFICACIÓ DE CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL.   AMORTITZACIÓ I CREACIÓ DE PLACES DE LABORAL FIX.

7.- EXP. X2019002702.   MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2020. ORDENANCES 2.1, 2.2, 2.4,   I 2.5. APROVACIÓ INICIAL.

8.- EXP. X2019002585.   ACTUALITZACIÓ MAPA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA. INCLOURE EL MUNICIPI DE TREMP DINS   DE LA RESERVA STARLIGHT.

9.- EXP. X2019002273. OBRES   D'EMERGÈNCIA DEL SERVEI D'AIGUA A LA TORRE DE TAMÚRCIA I ESPLUGA DE SERRA.   RATIFICACIÓ.

Accions del document