al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Tremp

Codi
252347
Comarca
Pallars Jussà
Població
5.991
Superfície
302,82
Densitat
19,8
Altitud
468

Superfície (km²)

Municipi
302,82
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
19,8
Comarca
10
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
2.955
Comarca
6.877
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
3.036
Comarca
6.532
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
5.991
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
746
Comarca
1.570
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.902
Comarca
8.476
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.005
Comarca
2.577
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
338
Comarca
786
Catalunya
256.461

Població

Municipi
5.991
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
371
Comarca
800
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.996
Comarca
4.509
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
472
Comarca
1.276
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
116
Comarca
292
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
2.955
Comarca
6.877
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
375
Comarca
770
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.906
Comarca
3.967
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
533
Comarca
1.301
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
222
Comarca
494
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
3.036
Comarca
6.532
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
3.977
Comarca
9.467
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
567
Comarca
1.302
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.447
Comarca
2.640
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
5.991
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
4.905
Comarca
11.340
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.086
Comarca
2.069
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
5.991
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.393
Comarca
5.800
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
562
Comarca
1.077
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
2.955
Comarca
6.877
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.512
Comarca
5.540
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
524
Comarca
992
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
3.036
Comarca
6.532
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
250
Comarca
654
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
235
Comarca
648
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
485
Comarca
1.302
Catalunya
386.486

Població resident

Municipi
5.847
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població estacional ETCA

Municipi
183
Comarca
1.011
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
6.030
Comarca
14.210
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
103,1
Comarca
107,7
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
955
Comarca
1.840
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
91,6
Comarca
74,5
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
15
Comarca
30
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
20
Comarca
37
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
35
Comarca
67
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
36
Comarca
94
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
36
Comarca
104
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
72
Comarca
198
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
14
Comarca
36
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
861
Comarca
2.085
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
678
Comarca
1.551
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
456
Comarca
972
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
339
Comarca
690
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
162
Comarca
369
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
2.499
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
861
Comarca
2.085
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
144
Comarca
330
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
417
Comarca
915
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
624
Comarca
1.290
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
405
Comarca
900
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
48
Comarca
144
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
2.499
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
11
Comarca
20
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-24
Comarca
11
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-13
Comarca
31
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
228
Comarca
435
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
79
Comarca
173
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
17
Comarca
59
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
211
Comarca
376
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
228
Comarca
435
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-6,23
Comarca
-9,81
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
22,89
Comarca
21,95
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
15,65
Comarca
11,61
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
5.808
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
4.934
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.978
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.830
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
201
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
6.009
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
2
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
6
Comarca
8
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
12
Comarca
36
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
10
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
12
Comarca
27
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
1
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
36
Comarca
123
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
70
Comarca
205
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
21,3
Comarca
19,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,1
Comarca
24,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,7
Comarca
23
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
31
Comarca
32,9
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
4.220
Comarca
9.889
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
67,7
Comarca
72
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
4.187
Comarca
9.805
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
53,9
Comarca
58,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
4.139
Comarca
9.637
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
67,3
Comarca
70,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
4.210
Comarca
9.847
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
67,3
Comarca
71,6
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
2.355
Comarca
5.376
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
375
Comarca
747
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
2.730
Comarca
6.123
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
2.304
Comarca
5.298
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
5.031
Comarca
11.421
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
1.265
Comarca
2.855
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
1.170
Comarca
2.470
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.435
Comarca
5.325
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.615
Comarca
5.735
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
125
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
185
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
195
Comarca
385
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.365
Comarca
3.075
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.625
Comarca
3.765
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
350
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
70
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
160
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
335
Comarca
685
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
500
Comarca
1.265
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
515
Comarca
1.130
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
530
Comarca
870
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
765
Comarca
950
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
815
Comarca
815
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.625
Comarca
3.765
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
237
Comarca
506
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.761
Comarca
3.746
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.093,39
Comarca
1.075,61
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
716
Comarca
1.566
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
776
Comarca
1.615
Catalunya
795.474

Total

Municipi
1.492
Comarca
3.181
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
19,4
Comarca
35,2
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
18,2
Comarca
35,3
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
35,4
Comarca
60,2
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
179,4
Comarca
331,5
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
20,2
Comarca
28,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
272,7
Comarca
490,5
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
121,1
Comarca
238,9
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
151,6
Comarca
251,6
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
272,7
Comarca
490,5
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
2.497
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
2.232
Comarca
6.328
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
4.729
Comarca
11.992
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
52,8
Comarca
47,2
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.719
Comarca
3.657
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
540
Comarca
1.308
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
240
Comarca
699
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
2.496
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
21,6
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
132
Comarca
330
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
237
Comarca
570
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
960
Comarca
1.905
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
654
Comarca
1.338
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
468
Comarca
1.407
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
45
Comarca
114
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
2.496
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
89,5
Comarca
94,1
Catalunya
100

PIB (milions €)

Municipi
142,7
Comarca
316,2
Catalunya
244.839,4

PIB per habitant (milers €)

Municipi
24,5
Comarca
24,1
Catalunya
31,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
77,5
Comarca
76,5
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
3,7
Comarca
21,2
Catalunya
2.040,2

VAB indústria

Municipi
3,8
Comarca
38
Catalunya
45.408,1

VAB construcció

Municipi
11,5
Comarca
22,5
Catalunya
10.566,4

VAB serveis

Municipi
112,2
Comarca
209
Catalunya
167.089,9

VAB

Municipi
131,2
Comarca
290,7
Catalunya
225.104,6

RFDB (milers €)

Municipi
96.923
Comarca
203.144
Catalunya
142.363.357

RFDB per habitant (euros)

Municipi
16.481
Comarca
15.383
Catalunya
18.356

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
89,8
Comarca
83,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
7.110
Comarca
18.136
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
31.905
Comarca
29.117
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
256
Comarca
201
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.204
Comarca
20.976
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.556
Comarca
5.881
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.169
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3.802
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
6.971
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.636
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
901
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
269
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
173
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
83
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
72
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
32
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.169
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
144
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
35
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.895
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
10.368
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
777
Comarca
2.737
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
5.610
Comarca
151.237
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
119
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
5
Comarca
18
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
217
Comarca
699
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
63
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
42
Comarca
524
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
2.885
Comarca
7.004
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
328
Comarca
946
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
1.031
Comarca
2.818
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
236
Comarca
775
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
4.480
Comarca
11.543
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,51
Comarca
1,51
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,7
Comarca
44,7
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
19
Comarca
54
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
358,69
Comarca
1.526,74
Catalunya
3.823.878,74