al contingut a la navegació Informació de contacte

Díptic InformatiuDESCARREGA'T EL DÍPTIC INFORMATIU

PROGRAMES DE L'ESCOLA DE MÚSICA

1) Formació bàsica

Sensibilització Musical

Adreçat a nens i nenes de 3, 4 i 5 anys amb l’objectiu de familiaritzar els infants amb la música a través del joc, la dansa, el cant, l’audició, la manipulació d’instruments musicals de percussió...
Durant el període de sensibilització serà important que els infants coneguin un ampli
ventall d’instruments per tal que més endavant puguin escollir més conscientment quin serà el que volen aprendre.


Primer curs:
* 1 sessió de 60 minuts de llenguatge.
Segon curs:
* 1 sessió de 60 minuts de llenguatge.

PREU: 24,15 euros al mes

Iniciació a la Música

Adreçat a nens i nenes de 6 i 7 anys amb l’objectiu d’iniciar als infants al llenguatge musical i a l’aprenentatge d’un instrument. Les classes d’instrument seran col·lectives (fins a 3 alumnes per classe).


Primer curs:
* 1 sessió de 60 minuts de llenguatge
PREU: 24,15 euros al mes


Segon curs:
* 2 sessions de 45 minuts de llenguatge.
* 1 sessió de 45 minuts d’instrument (classe col·lectiva)
PREU: 48 euros al mes

Nivell elemental

Té una durada de 4 cursos i les assignatures següents: llenguatge musical, instrument,cant coral i conjunt instrumental.
Les especialitats que oferirà l’Escola Municipal de Música de Tremp als ensenyaments de Grau Elemental seran: acordió, cant, flauta travessera, guitarra, percussió, piano, violí i violoncel. Amb la possibilitat d’escollir guitarra elèctrica i baix elèctric com a 2n instrument.
Les classes d’instrument seran col·lectives fins al segon nivell d’instrument passant a ser individuals a partir de tercer. La distribució de les matèries per cursos serà la següent:


Primer curs:
* 2 sessions de 45 minuts de llenguatge
* 1 sessió de 45 minuts de cant coral
* 1 sessió de 60 minuts de conjunt instrumental (a criteri del professor/a)
* 1 sessió de 45 minuts d’instrument (classe col·lectiva)
PREU: 55 euros al mes


Segon curs:
* 2 sessions de 45 minuts de llenguatge
* 1 sessió de 45 minuts de cant coral
* 1 sessió de 60 minuts de conjunt instrumental
* 1 sessió de 60 minuts d’instrument (classe col·lectiva)
PREU: 60 euros al mes


Tercer curs:
* 2 sessions de 45 minuts de llenguatge
* 1 sessió de 45 minuts de cant coral
* 1 sessió de 60 minuts de conjunt instrumental
* 1 sessió de 60 minuts d’instrument (classe col·lectiva)
PREU: 65 euros al mes


Quart curs:
* 2 sessions de 60 minuts de llenguatge
* 1 sessió de 45 minuts de cant coral
* 1 sessió de 60 minuts de conjunt instrumental
* 1 sessió de 45 minuts d’instrument (classe individual)
PREU: 75 euros al mes
 

2) Nivell professional

És una línia equivalent als estudis de Grau Professional que atorga els coneixements necessaris per realitzar la prova d’accés a un Grau Professionalitzador.
* 2 sessions de 60 minuts de llenguatge.
* 1 sessió de 60 minuts de cant coral
* 1 sessió de 60 minuts de conjunt instrumental
* 1 sessió de 60 minuts d’instrument (classe individual)
PREU: 80 euros al mes

 

3) Itineraris personalitzats


No tothom vol seguir el ritme que marca el currículum del programa de formació homologat
per a les escoles de música que marca el departament d’Educació. per això, oferim als
nostres alumnes la possibilitat de continuar estudiant música des d’un altre punt de vista.

3.1) Taller elemental

Pels alumnes que ja en el Nivell Elemental troben dificultats en seguir el ritme
d’aprenentatge i volen continuar els seus coneixements musicals de manera més relaxada i
flexible. Per poder accedir-hi es demanarà un mínim, s’estudiarà cada cas i serà el claustre qui determini la conveniència d’anar al Taller.
* 2 sessions de 45 minuts de llenguatge.
* 1 sessió de 45 minuts de cant coral (optatiu)
* 1 sessió de 60 minuts de conjunt instrumental
* 1 sessió de 45 minuts d’instrument (classe col·lectiva)
PREU: 70 euros al mes

3.2) Nivell mitjà

Està adreçat als alumnes que, un cop acabat 4t curs, tenen interès  seguir la seva formació musical amb més flexibilitat. Ofereix una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la interpretació tant individual com en grup.

* 1 sessió de 60 minuts de llenguatge

* 1 sessió de 60 minuts de cant  coral (optatiu)

* 1 sessió de 60 minuts de conjunt instrumental

* 1 sessió de 45 minuts d'instrument (classe individual)

PREU: 75 euros al mes

3.3) Aula moderna

A partir dels 12 anys. Adreçat a alumnes que tenen preferència cap a un dels instruments que l’Escola ofereix dins de l’Aula Moderna.
* 1 sessió de 60 minuts de llenguatge
* 1 sessió de 60 minuts de cant coral (optatiu)
* 1 sessió de 60 minuts de conjunt instrumental
* 1 sessió de 45 minuts d’instrument (classe col·lectiva)
PREU: 60 euros al mes

3.4) Llenguatge Musical

Està adreçat als alumnes que realitzen estudis d'instrument en un altre centre i volen cursar només llenguatge.

*sessió de llenguatge (minuts segons programa i curs)

*sessió de cant coral (optatiu: minuts segons programa i curs)                              PREU: 48€ al mes 

3.5) Aula Tradicional*

A partir dels 11 anys. Adreçat tant a alumnes nous com a alumnes que ja cursen altres
instruments a l’Escola.

Opció A) * 1 sessió de 60 minuts d’instrument (classe col·lectiva)/ * 1 sessió de 60
minuts de cant coral (optatiu). PREU: 30 euros al mes (alumnat nou) i 15 euros al mes (alumnat de l’Escola quan es tracti de 2n o 3r instrument).
Opció B) * 1 sessió de 60 minuts d’instrument (classe col·lectiva)/ * 1 sessió de 60
minuts de cant coral (optatiu)/ * 1 sessió de 60 minuts de llenguatge musical. PREU:
45 euros al mes (alumnat nou) i 15 euros al mes (alumnat de l’Escola quan es tracti de 2n o 3r instrument).

* Es realitzaran les classes sempre i quan hi hagi un mínim de 3 alumnes per curs.
 

3.6)Taller d'adults

A partir de 16 anys. Els continguts d’aquest programa específic per a adults, tan pel que fa al llenguatge musical com als diferents instruments que l’Escola ofereix, seran seleccionats pels professors dels currículum de les matèries del Nivell Elemental.
* 1 sessió de 60 minuts de llenguatge
* 1 sessió de 45 minuts d’instrument (classe col·lectiva) o 1 sessió de 30 minuts d’instrument (classe individual).
PREU: 60 euros al mes

3.7) Educació especial

Adreçat a alumnes que requereixen una programació molt personalitzada a causa de les seves necessitats educatives especials.
* 1 sessió de 30 minuts d’instrument (individual)
* 1sessió de 45 minuts de cant coral (menors de 18 anys)
PREU: 25 euros al mes

3.8) Aula Oberta*

Destinada a aquelles persones que no cursen cap programa però que tenen interès en
formar part d’un dels conjunts vocals o instrumentals de l’Escola.
* 1 sessió de cant coral: 10€ al mes
* 1 sessió de conjunt instrumental: 20€ al mes                                                    *1 sessió de BatuTremp: 10€ mes
* 1 sessió de cant coral/Batutremp + 1 sessió de conjunt instrumental: 25€ al mes

*es realitzaran les classes sempre i quan hi hagi un mínim de 3 alumnes per curs. 

 

Calendari:

Període de preinscripció (nous alumnes) i matrícula (alumnes de renovació): de 10 de maig al18 de juny de 2021. Preu matrícula: 24,15 euros.

Per més informació podeu trucar al telèfon 973 651 061 i també podeu consultar la nostra pàgina web www.tremp.cat/emusica o enviar un correu electrònic a emusica@tremp.cat- Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 17h a 20.30h.